बजेट तथा कार्यक्रम

विवरण थप कागजात विवरण राखेको मिति
आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना PDF icon Final Red Book.pdf Thursday, July 5, 2018 - 08:56
चौथो नगरसभा सम्पन्न PDF icon 2075-03-11.pdf Sunday, July 1, 2018 - 16:58
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको बार्षिक नगर विकास योजना PDF icon बार्षिक नगर विकास योजना ( रातो किताब ).pdf Wednesday, December 27, 2017 - 13:13
बार्षिक नगर विकास योजना Wednesday, December 20, 2017 - 14:57
चौ.साँ.गढी न.पा.को पहिलो नगर सभामा प्रस्तुत भएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट PDF icon चौ. साँ.गढी न.पा.को पहिलो नगर सभामा प्रस्तुत भएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट.pdf Wednesday, December 13, 2017 - 13:48
आ.ब.२०७४/७५ को बार्षिक नगर विकास योजना PDF icon PARISAD FINAL 2074.75.pdf Wednesday, January 11, 2017 - 09:15
आ.व.२०७२/०७३ को आर्थिक विवरण PDF icon aa-bi_2072-73.pdf Thursday, May 26, 2016 - 20:16
आ.ब.२०७३/७४ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट PDF icon 3nd_Parisad_Policy_Chautara_MUnicipality.pdf Friday, January 15, 2016 - 21:28