प्रज्ञा फार्मेसी (गंगा श्रेष्ठ)

निर्माण व्यावसायीको फर्मको नाम: 
प्रज्ञा फार्मेसी
फोन नम्बर: 
९८५१२४१३९३