प्रदिप के.सी

निर्माण व्यावसायीको फर्मको नाम: 
कलस एडभटाइजंङ्ग सर्भिस प्रा.लि.
फोन नम्बर: 
९८५११३८००२