रमेश श्रेष्ठ

निर्माण व्यावसायीको फर्मको नाम: 
फेमेली अर्गानिक एग्रोभेट
फोन नम्बर: 
९८५१०९५३६९