जन प्रतिनिधिहरु

Section: चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका
Photo Name Designation Section Email Phone
अमान सिं तामाङ नगर प्रमुख चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका mayor.chautaramun@gmail.com ९८६५७०७७३७
जानुका पराजुली उप-प्रमुख चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका janu2043@gmail.com ९८६३६९७५२३
Section: वडा नं. १, स्याउले
Photo Name Designation Section Email Phone
सानुकान्छा श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. १, स्याउले ९७५१००९८१२
कमला पाध्या महिला सदस्य वडा नं. १, स्याउले ९८०८६८९९६९
मुना परियार दलित महिला सदस्य वडा नं. १, स्याउले ९८६३८१७०१७
मरिचमान तामाङ वडा सदस्य वडा नं. १, स्याउले ९७४१३१४३६३
रविन्द्र शर्मा वडा सदस्य वडा नं. १, स्याउले ९८२३०५९९८९
Section: वडा नं. २, वतासे
Photo Name Designation Section Email Phone
दिपेन्द्र थापा वडा अध्यक्ष वडा नं. २, वतासे ९८५१०४३४०८
सरस्वती थापा महिला सदस्य वडा नं. २, वतासे ९८४३४२८२०५
विष्णुमाया वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. २, वतासे ९८०३८५३११४
आईदोर्जे लामा वडा सदस्य वडा नं. २, वतासे ९८१५५५४६०४
भिम पराजुली वडा सदस्य वडा नं. २, वतासे ९८६००६८६८५
Section: वडा नं. ३, वतासे
Photo Name Designation Section Email Phone
टेक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ३, वतासे ९८४३५७२३४३
योगमाया कटुवाल महिला सदस्य वडा नं. ३, वतासे
कमला वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. ३, वतासे ९८१३८८४०७९
खिक बहादुर थापा वडा सदस्य वडा नं. ३, वतासे ९८४३३७४२७५
रेशम ढुङ्गाना वडा सदस्य वडा नं. ३, वतासे ९८२३५९३५४७
Section: वडा नं. ४, कुविन्डे
Photo Name Designation Section Email Phone
चुणामणि नेपाल वडा अध्यक्ष वडा नं. ४, कुविन्डे ९८४१२८६३२१
हुमादेवी श्रेष्ठ महिला सदस्य वडा नं. ४, कुविन्डे
बुद्धलक्ष्मी वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. ४, कुविन्डे ९८४०२४२५०४
जयराम शर्मा वडा सदस्य वडा नं. ४, कुविन्डे ९८४१९२४८३२
जय बहदुर श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. ४, कुविन्डे ९८४३०७११०७
Section: वडा नं. ५, चौतारा
Photo Name Designation Section Email Phone
नरमान श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. ५, चौतारा ९८४३५७२७५५
मैति लामा महिला सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८०८६६१२४५
रोजिना घतानी दलित महिला सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८०८२९८५७४
प्रविन कुमार घले वडा सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८४११२१६४६
कोमल बहदुर श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८४१९८९०४०
Section: वडा नं. ६, पिपलडाँडा
Photo Name Designation Section Email Phone
तोक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ६, पिपलडाँडा ९७४१०६४३५०
जि.स.स. उप प्रमुखमा निर्बाचित महिला सदस्य वडा नं. ६, पिपलडाँडा
पुतली वि. क. दलित महिला सदस्य वडा नं. ६, पिपलडाँडा ९८०३६९३६१२
श्री बहादुर वस्नेत वडा सदस्य वडा नं. ६, पिपलडाँडा ९८४११६५०३०
शेर बहादुर खत्री वडा सदस्य वडा नं. ६, पिपलडाँडा ९८०८१७६३११
Section: वडा नं. ७, सानोसिरुबारी
Photo Name Designation Section Email Phone
उमाप्रसाद दुलाल वडा अध्यक्ष वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९८४१९८९३१९
टली माया श्रेष्ठ महिला सदस्य वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९८६००६८३२२
उर्मिला थापा परियार दलित महिला सदस्य वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९८६०९०९६९७
कृष्ण प्रसाद दंगाल वडा सदस्य वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९८०३९१५३०
हिरामान तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९७४१२६०५०२
Section: वडा नं. ८, ईर्खु
Photo Name Designation Section Email Phone
तिर्थ बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. ८, ईर्खु ९७४११८३३०९
टिका माया श्रेष्ठ महिला सदस्य वडा नं. ८, ईर्खु ९८४९५७५५३५
चन्द्रमाया नेपाली दलित महिला सदस्य वडा नं. ८, ईर्खु ९८०२०९५००५
मानकाजी तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ८, ईर्खु ९८१८४५९६१४
कर्साङ तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ८, ईर्खु ९८१८७९६६७६
Section: वडा नं. ९, कदमवास
Photo Name Designation Section Email Phone
विष्णु लामा वडा अध्यक्ष वडा नं. ९, कदमवास ९८५११९५०६८
आशा माया माझी महिला सदस्य वडा नं. ९, कदमवास ९८४९२१८९७५
मनमाया वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. ९, कदमवास ९८१३७४२७५७
यम बहादुर श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. ९, कदमवास ९८४३२४८५७२
नारायण बहादुर पहरी वडा सदस्य वडा नं. ९, कदमवास ९८६०५२५२२०
Section: वडा नं. १०, साँगाचोक
Photo Name Designation Section Email Phone
बेल बहादुर महत वडा अध्यक्ष वडा नं. १०, साँगाचोक ९७४११८८४९५
इन्दिरा बोगटी महिला सदस्य वडा नं. १०, साँगाचोक ९७४११३४०१६
रुकुमाया सार्की दलित महिला सदस्य वडा नं. १०, साँगाचोक ९८०८७९३०९९
राम चन्द्र खड्का वडा सदस्य वडा नं. १०, साँगाचोक ९८४१५०६२०५
कृष्ण बहादुर तामाङ वडा सदस्य वडा नं. १०, साँगाचोक ९८४११३४१९२
Section: वडा नं. ११, साँगाचोक
Photo Name Designation Section Email Phone
शुशिल बहादुर माझि वडा अध्यक्ष वडा नं. ११, साँगाचोक ९८६१८०५१३२
रिता गिरी महिला सदस्य वडा नं. ११, साँगाचोक ९८४३२१९९१४
भगवती दमाई दलित महिला सदस्य वडा नं. ११, साँगाचोक ९८१३९४७५७९
ददिराम पराजुली वडा सदस्य वडा नं. ११, साँगाचोक ९८४१३७३१६९
चित्रराज गिरी वडा सदस्य वडा नं. ११, साँगाचोक ९८४३२७२१६५
Section: वडा नं. १२, साँगाचोक
Photo Name Designation Section Email Phone
धुर्वराज गिरी वडा अध्यक्ष वडा नं. १२, साँगाचोक ९८४११६४८७०
पम्फा राना महिला सदस्य वडा नं. १२, साँगाचोक ९७४१२०७२८२
सुन्तली कामी दलित महिला सदस्य वडा नं. १२, साँगाचोक ९८१८५३३१६५
राजकुमार श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. १२, साँगाचोक ९८४९३१६५९९
अम्बर बहादुर गिरी वडा सदस्य वडा नं. १२, साँगाचोक ९८१३७०८८०६
Section: वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी
Photo Name Designation Section Email Phone
राम प्रसाद गौतम वडा अध्यक्ष वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९७५१०३९२१९
सानुमाया थापा महिला सदस्य वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९८१८८१४४९०
शर्मिला नेपाली दलित महिला सदस्य वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९८१८८१४४९१
सन्तोष गिरी वडा सदस्य वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९८४९५९९५९८
विष्णु ब. राना मगर वडा सदस्य वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९८५११२६५३४
Section: वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी
Photo Name Designation Section Email Phone
शेर बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९७४११४८६३७
विष्णुमाया तामाङ महिला सदस्य वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९८४११९७४१४
शर्मिला वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९८४३४२७४१९
भेष बहादुर खत्री वडा सदस्य वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९८४१४९६४७८
मिलन माझि वडा सदस्य वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९८४९०९९८८९