जन प्रतिनिधि

शाखा: चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
अमान सिं तामाङ नगर प्रमुख चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका ९८६५७०७७३७ mayor.chautaramun@gmail.com
जानुका पराजुली उप-प्रमुख चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका ९८६३६९७५२३ janu2043@gmail.com
शाखा: वडा नं. १०, साँगाचोक
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
बेल बहादुर महत वडा अध्यक्ष वडा नं. १०, साँगाचोक ९७४११८८४९५
इन्दिरा बोगटी महिला सदस्य वडा नं. १०, साँगाचोक ९७४११३४०१६
रुकुमाया सार्की दलित महिला सदस्य वडा नं. १०, साँगाचोक ९८०८७९३०९९
कृष्ण बहादुर तामाङ वडा सदस्य वडा नं. १०, साँगाचोक ९८४११३४१९२
राम चन्द्र खड्का वडा सदस्य वडा नं. १०, साँगाचोक ९८४१५०६२०५
शाखा: वडा नं. ५, चौतारा
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
नरमान श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. ५, चौतारा ९८४३५७२७५५
मैति लामा महिला सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८०८६६१२४५
रोजिना घतानी दलित महिला सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८०८२९८५७४
प्रविन कुमार घले वडा सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८४११२१६४६
कोमल बहदुर श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८४१९८९०४०
शाखा: वडा नं. ११, साँगाचोक
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
शुशिल बहादुर माझि वडा अध्यक्ष वडा नं. ११, साँगाचोक ९८६१८०५१३२
रिता गिरी महिला सदस्य वडा नं. ११, साँगाचोक ९८४३२१९९१४
भगवती दमाई दलित महिला सदस्य वडा नं. ११, साँगाचोक ९८१३९४७५७९
ददिराम पराजुली वडा सदस्य वडा नं. ११, साँगाचोक ९८४१३७३१६९
चित्रराज गिरी वडा सदस्य वडा नं. ११, साँगाचोक ९८४३२७२१६५
शाखा: वडा नं. ६, पिपलडाँडा
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
तोक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ६, पिपलडाँडा ९७४१०६४३५०
जि.स.स. उप प्रमुखमा निर्बाचित महिला सदस्य वडा नं. ६, पिपलडाँडा
पुतली वि. क. दलित महिला सदस्य वडा नं. ६, पिपलडाँडा ९८०३६९३६१२
श्री बहादुर वस्नेत वडा सदस्य वडा नं. ६, पिपलडाँडा ९८४११६५०३०
शेर बहादुर खत्री वडा सदस्य वडा नं. ६, पिपलडाँडा ९८०८१७६३११
शाखा: वडा नं. १, स्याउले
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
सानुकान्छा श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. १, स्याउले ९७५१००९८१२ chautaramun1@gmail.com
कमला पाध्या महिला सदस्य वडा नं. १, स्याउले ९८०८६८९९६९
मुना परियार दलित महिला सदस्य वडा नं. १, स्याउले ९८६३८१७०१७
मरिचमान तामाङ वडा सदस्य वडा नं. १, स्याउले ९७४१३१४३६३
रविन्द्र शर्मा वडा सदस्य वडा नं. १, स्याउले ९८२३०५९९८९
शाखा: वडा नं. १२, साँगाचोक
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
धुर्वराज गिरी वडा अध्यक्ष वडा नं. १२, साँगाचोक ९८४११६४८७०
पम्फा राना महिला सदस्य वडा नं. १२, साँगाचोक ९७४१२०७२८२
सुन्तली कामी दलित महिला सदस्य वडा नं. १२, साँगाचोक ९८१८५३३१६५
राजकुमार श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. १२, साँगाचोक ९८४९३१६५९९
अम्बर बहादुर गिरी वडा सदस्य वडा नं. १२, साँगाचोक ९८१३७०८८०६
शाखा: वडा नं. ७, सानोसिरुबारी
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
उमाप्रसाद दुलाल वडा अध्यक्ष वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९८४१९८९३१९
टली माया श्रेष्ठ महिला सदस्य वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९८६००६८३२२
उर्मिला थापा परियार दलित महिला सदस्य वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९८६०९०९६९७
हिरामान तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९७४१२६०५०२
कृष्ण प्रसाद दंगाल वडा सदस्य वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९८०३९१५३०
शाखा: वडा नं. २, वतासे
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
दिपेन्द्र थापा वडा अध्यक्ष वडा नं. २, वतासे ९८५१०४३४०८
सरस्वती थापा महिला सदस्य वडा नं. २, वतासे ९८४३४२८२०५
विष्णुमाया वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. २, वतासे ९८०३८५३११४
भिम पराजुली वडा सदस्य वडा नं. २, वतासे ९८६००६८६८५
आईदोर्जे लामा वडा सदस्य वडा नं. २, वतासे ९८१५५५४६०४
शाखा: वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
राम प्रसाद गौतम वडा अध्यक्ष वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९७५१०३९२१९
सानुमाया थापा महिला सदस्य वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९८१८८१४४९०
शर्मिला नेपाली दलित महिला सदस्य वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९८१८८१४४९१
विष्णु ब. राना मगर वडा सदस्य वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९८५११२६५३४
सन्तोष गिरी वडा सदस्य वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९८४९५९९५९८
शाखा: वडा नं. ८, ईर्खु
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
तिर्थ बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. ८, ईर्खु ९७४११८३३०९
टिका माया श्रेष्ठ महिला सदस्य वडा नं. ८, ईर्खु ९८४९५७५५३५
चन्द्रमाया नेपाली दलित महिला सदस्य वडा नं. ८, ईर्खु ९८०२०९५००५
कर्साङ तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ८, ईर्खु ९८१८७९६६७६
मानकाजी तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ८, ईर्खु ९८१८४५९६१४
शाखा: वडा नं. ३, वतासे
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
टेक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ३, वतासे ९८४३५७२३४३
योगमाया कटुवाल महिला सदस्य वडा नं. ३, वतासे
कमला वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. ३, वतासे ९८१३८८४०७९
रेशम ढुङ्गाना वडा सदस्य वडा नं. ३, वतासे ९८२३५९३५४७
खिक बहादुर थापा वडा सदस्य वडा नं. ३, वतासे ९८४३३७४२७५
शाखा: वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
शेर बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९७४११४८६३७
विष्णुमाया तामाङ महिला सदस्य वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९८४११९७४१४
शर्मिला वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९८४३४२७४१९
मिलन माझि वडा सदस्य वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९८४९०९९८८९
भेष बहादुर खत्री वडा सदस्य वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९८४१४९६४७८
शाखा: वडा नं. ९, कदमवास
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
विष्णु लामा वडा अध्यक्ष वडा नं. ९, कदमवास ९८५११९५०६८
आशा माया माझी महिला सदस्य वडा नं. ९, कदमवास ९८४९२१८९७५
मनमाया वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. ९, कदमवास ९८१३७४२७५७
नारायण बहादुर पहरी वडा सदस्य वडा नं. ९, कदमवास ९८६०५२५२२०
यम बहादुर श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. ९, कदमवास ९८४३२४८५७२
शाखा: वडा नं. ४, कुविन्डे
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
चुणामणि नेपाल वडा अध्यक्ष वडा नं. ४, कुविन्डे ९८४१२८६३२१
हुमादेवी श्रेष्ठ महिला सदस्य वडा नं. ४, कुविन्डे
बुद्धलक्ष्मी वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. ४, कुविन्डे ९८४०२४२५०४
जय बहदुर श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. ४, कुविन्डे ९८४३०७११०७
जयराम शर्मा वडा सदस्य वडा नं. ४, कुविन्डे ९८४१९२४८३२
शाखा: नगर कार्यपालिका सदस्य
फोटो नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
आशा माया माझी महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४९२१८९७५
विष्णु माया तामांङ महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४११९७४१४
रोजिना घतानी दलित महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०८२९८५७४
उर्मिला थापा परियार दलित महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८६०९०९६९७
शर्मिला नेपाली दलित महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१८८१४४९१
सागर परियार कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८५१०३७१९७
गणेश वि.क. कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४९६९०७३८
नारायण देवी घले कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१३०८४५९०