जन प्रतिनिधिहरु

Section: चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
अमान सिं तामाङ नगर प्रमुख चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका mayor.chautaramun@gmail.com ९८६५७०७७३७
जानुका पराजुली उप-प्रमुख चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका janu2043@gmail.com ९८६३६९७५२३
Section: नगर कार्यपालिका सदस्य
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
अमान सिं तामांङ नगर प्रमुख नगर कार्यपालिका सदस्य mayor.chautaramun@gmail.com ९८६५७०७७३७
जानुका पराजुली उप-प्रमुख नगर कार्यपालिका सदस्य janu2043@gmail.com ९८६३६९७५२३
चुडामणि नेपाल वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४१२८६३२१
बेल बहादुर महत वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९७४११८८४९५
नरमान श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४३५७२७५५
शुशिल बहादुर माझी वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९७४१०८४२३२
तोक बहादुर तामांङ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४१०६४३५०
सानुकान्छा श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८२३४२३४२२
धुर्वराज गिरी वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४११६४८७०
उमा प्रसाद दुलाल वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४१९८९३१९
दिपेन्द्र थापा वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८५१०४३४०८
राम प्रसाद गौतम वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९७५१०३९२१९
तिर्थ बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९७४११८३३०९
टेक बहादुर तामांङ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४३५७२३४३
शेर बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९७४११४८६३७
बिष्णु लामा वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८५११९५०६८
आशा माया माझी महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४९२१८९७५
विष्णु माया तामांङ महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४११९७४१४
रोजिना घतानी दलित महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०८२९८५७४
उर्मिला थापा परियार दलित महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८६०९०९६९७
शर्मिला नेपाली दलित महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१८८१४४९१
Section: वडा नं. १०, साँगाचोक
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
बेल बहादुर महत वडा अध्यक्ष वडा नं. १०, साँगाचोक ९७४११८८४९५
इन्दिरा बोगटी महिला सदस्य वडा नं. १०, साँगाचोक ९७४११३४०१६
रुकुमाया सार्की दलित महिला सदस्य वडा नं. १०, साँगाचोक ९८०८७९३०९९
Section: वडा नं. ५, चौतारा
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
नरमान श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. ५, चौतारा ९८४३५७२७५५
मैति लामा महिला सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८०८६६१२४५
रोजिना घतानी दलित महिला सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८०८२९८५७४
प्रविन कुमार घले वडा सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८४११२१६४६
Section: वडा नं. ११, साँगाचोक
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
शुशिल बहादुर माझि वडा अध्यक्ष वडा नं. ११, साँगाचोक ९८६१८०५१३२
रिता गिरी महिला सदस्य वडा नं. ११, साँगाचोक ९८४३२१९९१४
भगवती दमाई दलित महिला सदस्य वडा नं. ११, साँगाचोक ९८१३९४७५७९
ददिराम पराजुली वडा सदस्य वडा नं. ११, साँगाचोक ९८४१३७३१६९
Section: वडा नं. ६, पिपलडाँडा
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
तोक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ६, पिपलडाँडा ९७४१०६४३५०
जि.स.स. उप प्रमुखमा निर्बाचित महिला सदस्य वडा नं. ६, पिपलडाँडा
पुतली वि. क. दलित महिला सदस्य वडा नं. ६, पिपलडाँडा ९८०३६९३६१२
श्री बहादुर वस्नेत वडा सदस्य वडा नं. ६, पिपलडाँडा ९८४११६५०३०
Section: वडा नं. १, स्याउले
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
सानुकान्छा श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. १, स्याउले ९७५१००९८१२
कमला पाध्या महिला सदस्य वडा नं. १, स्याउले ९८०८६८९९६९
मुना परियार दलित महिला सदस्य वडा नं. १, स्याउले ९८६३८१७०१७
Section: वडा नं. १२, साँगाचोक
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
धुर्वराज गिरी वडा अध्यक्ष वडा नं. १२, साँगाचोक ९८४११६४८७०
पम्फा राना महिला सदस्य वडा नं. १२, साँगाचोक ९७४१२०७२८२
सुन्तली कामी दलित महिला सदस्य वडा नं. १२, साँगाचोक ९८१८५३३१६५
Section: वडा नं. ७, सानोसिरुबारी
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
उमाप्रसाद दुलाल वडा अध्यक्ष वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९८४१९८९३१९
टली माया श्रेष्ठ महिला सदस्य वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९८६००६८३२२
उर्मिला थापा परियार दलित महिला सदस्य वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९८६०९०९६९७
हिरामान तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ७, सानोसिरुबारी ९७४१२६०५०२
Section: वडा नं. २, वतासे
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
दिपेन्द्र थापा वडा अध्यक्ष वडा नं. २, वतासे ९८५१०४३४०८
सरस्वती थापा महिला सदस्य वडा नं. २, वतासे ९८४३४२८२०५
विष्णुमाया वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. २, वतासे ९८०३८५३११४
भिम पराजुली वडा सदस्य वडा नं. २, वतासे ९८६००६८६८५
Section: वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
राम प्रसाद गौतम वडा अध्यक्ष वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९७५१०३९२१९
सानुमाया थापा महिला सदस्य वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९८१८८१४४९०
शर्मिला नेपाली दलित महिला सदस्य वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९८१८८१४४९१
विष्णु ब. राना मगर वडा सदस्य वडा नं. १३, ठूलोसिरुबारी ९८५११२६५३४
Section: वडा नं. ८, ईर्खु
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
तिर्थ बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. ८, ईर्खु ९७४११८३३०९
टिका माया श्रेष्ठ महिला सदस्य वडा नं. ८, ईर्खु ९८४९५७५५३५
चन्द्रमाया नेपाली दलित महिला सदस्य वडा नं. ८, ईर्खु ९८०२०९५००५
कर्साङ तामाङ वडा सदस्य वडा नं. ८, ईर्खु ९८१८७९६६७६
Section: वडा नं. ३, वतासे
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
टेक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ३, वतासे ९८४३५७२३४३
योगमाया कटुवाल महिला सदस्य वडा नं. ३, वतासे
कमला वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. ३, वतासे ९८१३८८४०७९
Section: वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
शेर बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९७४११४८६३७
विष्णुमाया तामाङ महिला सदस्य वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९८४११९७४१४
शर्मिला वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. १४, ठूलोसिरुबारी ९८४३४२७४१९
Section: वडा नं. ९, कदमवास
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
विष्णु लामा वडा अध्यक्ष वडा नं. ९, कदमवास ९८५११९५०६८
आशा माया माझी महिला सदस्य वडा नं. ९, कदमवास ९८४९२१८९७५
मनमाया वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. ९, कदमवास ९८१३७४२७५७
Section: वडा नं. ४, कुविन्डे
Photo Name Designationsort descending Section Email Phone
चुणामणि नेपाल वडा अध्यक्ष वडा नं. ४, कुविन्डे ९८४१२८६३२१
हुमादेवी श्रेष्ठ महिला सदस्य वडा नं. ४, कुविन्डे
बुद्धलक्ष्मी वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. ४, कुविन्डे ९८४०२४२५०४