जन प्रतिनिधि तथा कार्यपालिका सदस्यहरु

फोटो नाम पद फोन नम्बर इमेल
अमान सिं तामाङ नगर प्रमुख ९८६५७०७७३७ mayor.chautaramun@gmail.com
जानुका पराजुली उप-प्रमुख ९८६३६९७५२३ janu2043@gmail.com
गणेश वि.क. कार्यपालिका सदस्य ९८४९६९०७३८
शुशिल बहादुर माझि कार्यपालिका सदस्य ९८६१८०५१३२ chautaramun11@gmail.com
तोक बहादुर तामाङ कार्यपालिका सदस्य ९७४१०६४३५० chautaramun6@gmail.com
विष्णु माया तामांङ कार्यपालिका सदस्य ९८४११९७४१४
नारायण देवी घले कार्यपालिका सदस्य ९८१३०८४५९०
धुर्वराज गिरी कार्यपालिका सदस्य ९८४११६४८७० chautaramun12@gmail.com
उमाप्रसाद दुलाल कार्यपालिका सदस्य ९८४१९८९३१९ chautaramun7@gmail.com
सानु कान्छा श्रेष्ठ कार्यपालिका सदस्य chautaramun1@gmail.com
दिपेन्द्र थापा कार्यपालिका सदस्य ९८५१०४३४०८ chautaramun2@gmail.com
रोजिना घतानी कार्यपालिका सदस्य ९८०८२९८५७४
राम प्रसाद गौतम कार्यपालिका सदस्य ९७५१०३९२१९ chautaramun13@gmail.com
तिर्थ बहादुर श्रेष्ठ कार्यपालिका सदस्य ९७४११८३३०९ chautaramun8@gmail.com
टेक बहादुर तामाङ कार्यपालिका सदस्य ९८४३५७२३४३ chautaramun3@gmail.com
उर्मिला थापा परियार कार्यपालिका सदस्य ९८६०९०९६९७
शेर बहादुर श्रेष्ठ कार्यपालिका सदस्य ९७४११४८६३७ chautaramun14@gmail.com
विष्णु लामा कार्यपालिका सदस्य ९८५११९५०६८ chautaramun9@gmail.com
चुणामणि नेपाल कार्यपालिका सदस्य ९८४१२८६३२१ chautaramun4@gmail.com
आशा माया माझी कार्यपालिका सदस्य ९८४९२१८९७५
सागर परियार कार्यपालिका सदस्य ९८५१०३७१९७
बेल बहादुर महत कार्यपालिका सदस्य ९७४११८८४९५ chautaramun10@gmail.com
नरमान श्रेष्ठ कार्यपालिका सदस्य ९८४३५७२७५५ chautaramun5@gmail.com
शर्मिला नेपाली कार्यपालिका सदस्य ९८१८८१४४९१