नगर कार्यपालिका सदस्यहरु

Section: नगर कार्यपालिका सदस्य
Photo Name Designation Section Email Phone
अमान सिं तामांङ नगर प्रमुख नगर कार्यपालिका सदस्य mayor.chautaramun@gmail.com ९८६५७०७७३७
जानुका पराजुली उप-प्रमुख नगर कार्यपालिका सदस्य janu2043@gmail.com ९८६३६९७५२३
सानुकान्छा श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८२३४२३४२२
दिपेन्द्र थापा वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८५१०४३४०८
टेक बहादुर तामांङ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४३५७२३४३
चुडामणि नेपाल वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४१२८६३२१
नरमान श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४३५७२७५५
तोक बहादुर तामांङ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४१०६४३५०
उमा प्रसाद दुलाल वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४१९८९३१९
तिर्थ बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९७४११८३३०९
बिष्णु लामा वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८५११९५०६८
बेल बहादुर महत वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९७४११८८४९५
शुशिल बहादुर माझी वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९७४१०८४२३२
धुर्वराज गिरी वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४११६४८७०
राम प्रसाद गौतम वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९७५१०३९२१९
शेर बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष नगर कार्यपालिका सदस्य ९७४११४८६३७
रोजिना घतानी दलित महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०८२९८५७४
उर्मिला थापा परियार दलित महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८६०९०९६९७
आशा माया माझी महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४९२१८९७५
शर्मिला नेपाली दलित महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१८८१४४९१
विष्णु माया तामांङ महिला सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४११९७४१४
सागर परियार कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८५१०३७१९७
गणेश वि.क. कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४९६९०७३८
नारायण देवी घले कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१३०८४५९०