FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण संलग्न कागजात प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा आ.व २०७७-७८ को आय व्ययको अनुमानित विवरण PDF icon आय व्यय २०७७-०७८.pdf 2 days 18 hours ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नामावली नवीकरण सम्बन्धमा PDF icon IMG_0003.pdf 6 days 17 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा 1 week 2 days ago
प्रशासन शाखा सम्पत्ती विवरण बुझाउने सम्बन्धमा । ( वडा कार्यालय सबै) PDF icon Notices-20200703130910205.pdf 1 week 2 days ago
शिक्षा शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सम्बन्धमा PDF icon IMG_0002.pdf 1 week 6 days ago
प्रशासन शाखा योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) PDF icon bibaran.pdf 2 weeks 4 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for Electronics Sealed Quotation 2 weeks 4 days ago
प्राविधिक शाखा सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon aasaya.pdf 2 weeks 4 days ago
प्रशासन शाखा आठौ नगर सभा सम्बन्धमा । PDF icon IMG_0001.pdf 4 weeks 21 hours ago
महिला तथा वालवालिका शाखा उद्यम संचालन गर्ने महिलाहरुको लागि अनुदान कार्यक्रमको निवेदन फारम PDF icon Form.pdf 1 month 4 days ago
प्रशासन शाखा विवरण पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) PDF icon IMG_0002.pdf 1 month 5 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronics Sealed Quotation of Patlepani Gate to Gaurati Temple PDF icon 2.25.pdf 1 month 6 days ago
महिला तथा वालवालिका शाखा सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ! (महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा) PDF icon IMG_0001.pdf 1 month 6 days ago
योजना शाखा योजना तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने बारे PDF icon IMG_0001.pdf 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा शिलबन्दी दर भाउ पत्र रद्द गरिएको सूचना (CSGM-37) PDF icon CSGM-37.pdf 1 month 1 week ago
सूचना प्रविधि शाखा यस नगरपालिकाबाट विदेश जाने पुरुष र महिलाको विवरण 1 month 1 week ago
सूचना प्रविधि शाखा यस नगरपालिकाबाट विदेश जाने पुरुष र महिलाको संख्या (वडा अनुसार) 1 month 1 week ago
पशु सेवा शाखा दुध अनुदान सम्झौताको लागी सुचना PDF icon Anudan.pdf 1 month 1 week ago
पशु सेवा शाखा अनुदान सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे (पशु सेवा शाखा) PDF icon IMG_0002.pdf 1 month 1 week ago
राजश्व शाखा अन्तरिक आय तर्फको विधुतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना 1 month 2 weeks ago

Pages