तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो छ
50% (13 votes)
ठिकै छ
19% (5 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
27% (7 votes)
मन परेन
4% (1 vote)
Total votes: 26