तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो छ
50% (23 votes)
ठिकै छ
22% (10 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
24% (11 votes)
मन परेन
4% (2 votes)
Total votes: 46