Photo Gallery

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठक (मिति २०७४-१२-०६)
, , , , , , , , , ,

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको
नगर कार्यपालिकाको बैठक
मिति : २०७४-१२-०६
स्थान : जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सभाकक्ष

नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५)
नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५), नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५), नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५), नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५), नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५), नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५), नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५), नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५), नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५), नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५), नगर सफाई कार्यक्रमका केहि झलकहरु (मिति : २०७४-१२-०५)

चाैतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिकाकाे अायाेजनामा हरेक महिनाकाे ५ गते हुने नगर सफाई कार्यक्रम मेयर अमानसिङ तामाङकाे नेतृत्वमा सम्पन्न भएकाे छ । यश महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा साथ दिनुहुने नेपाल प्रहरी , शसस्त्र प्रहरी , विभिन्न कार्यलयका प्रमुख साथै कर्मचारी तथा प्रतिनिधि ज्युहरू , विभिन्न संघ संस्था का प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू हरूमा मा हार्दिक अभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछाै ।

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भित्र कार्यरत गै.स.स.हरुको कार्यक्रम सम्बन्धमा अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रम
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भित्र कार्यरत गै.स.स.हरुको कार्यक्रम सम्बन्धमा अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भित्र कार्यरत गै.स.स.हरुको कार्यक्रम सम्बन्धमा अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भित्र कार्यरत गै.स.स.हरुको कार्यक्रम सम्बन्धमा अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भित्र कार्यरत गै.स.स.हरुको कार्यक्रम सम्बन्धमा अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भित्र कार्यरत गै.स.स.हरुको कार्यक्रम सम्बन्धमा अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भित्र कार्यरत गै.स.स.हरुको कार्यक्रम सम्बन्धमा अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भित्र कार्यरत गै.स.स.हरुको कार्यक्रम सम्बन्धमा अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भित्र कार्यरत गै.स.स.हरुको कार्यक्रम सम्बन्धमा अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भित्र कार्यरत गै.स.स.हरुको कार्यक्रम सम्बन्धमा अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रम

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका भित्र कार्यरत गै.स.स.हरुको कार्यक्रम सम्बन्धमा अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रम

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( नमुना भबन ), चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम

एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमका केहि झलक
एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम , एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम , एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम , एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम , एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम , एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम

एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम
Orientation on Integrating Recovery, Reconstruction and Disaster Risk Reduction in the Municipality (Periodic) Planning

आयोजक
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका

सहयोग
UNDP

बिशेष नगर सभा बैठकका केहि झलकहरु
बिशेष नगर सभा बैठक, बिशेष नगर सभा बैठक, बिशेष नगर सभा बैठक, बिशेष नगर सभा बैठक, बिशेष नगर सभा बैठक, बिशेष नगर सभा बैठक

बिशेष नगर सभा बैठकका केहि झलकहरु
मिति : कार्तिक १६, २०७४

१. चाैतारा साँँगाचाेकगढी नगरपालिकाकाे अाज सम्पन्न बिशेष नगरसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४काे परिच्छेद ७ दफा ४५ काे उपदफा (१) मा व्यवस्था भए बमाेजिम चाैतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका भित्र रहेकाे बन्देउ -चाैतारा सडक खण्डमा नेपाल सरकारले ताेकेकाे मापदण्डलाई घटाइ सडक बिचबाट दायाँ बायाँ १०/१० मिटर सडक अधिकार क्षेत्र २० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरियाे ।

२. चाैतारा सँगाचाेकगढी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने अन्य साहयक सडककाे हकमा बी ग्रेडकाे सडक १० मिटर सेड व्याक १.५/१.५ मिटर। सी ग्रेडकाे सडक ७ मिटर सेडव्याक १.५/१.५ मिटर । डी ग्रेडकाे सडक ४ मिटर सेडव्याक १.५/१.५ मिटर र गाेरेटाे बाटाे ३ मिटर कायम गर्ने निर्णय भएकाे छ ।

३. पूननिर्माण अभियानलाई तिब्रता दिन नगरपालिका भित्र रहेका अार .सी. सी बहेकका कच्ची घरहरूकाे नक्सा बनाउनु पर्ने र नगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने अनिवार्य ब्याबस्थालाई तत्कालका लागि हटाइएकाे छ ।

Pages