वडा सचिवहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
राज बहादुर श्रेष्ठ वडा सचिब वडा नं. १, स्याउले chautaramun1@gmail.com ९७५१०१३११६
मोहन बहादुर थापा वडा सचिब वडा नं. २, बतासे chautaramun2@gmail.com ९८४३०७१०८३
निरज विशंख वडा सचिब वडा नं. ३, बतासे chautaramun3@gmail.com ९८१३६४०२२६
स्वरूप सिं तामांङ वडा सचिब वडा नं. ४, कुबिन्डे chautaramun4@gmail.com ९७४११३४२९७
भरत राज बलम्पू वडा सचिब वडा नं. ५, चौतारा chautaramun5@gmail.com ९८५११६२८४४
उत्तम सापकोटा वडा सचिब वडा नं. ६, पिपलडाँडा chautaramun6@gmail.com ९८६००६८३०१
आषिस श्रेष्ठ वडा सचिब वडा नं. ७, सानोसिरुवारी chautaramun7@gmail.com ९८४७३०९१५९
भारत राज बलम्बु वडा सचिब वडा नं. ८, इर्खु chautaramun8@gmail.com ९८५११६२८४४
राम कृष्ण भुजेल वडा सचिब वडा नं. ९, कदमबास chautaramun9@gmail.com ९८५११६२७२२
राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ वडा सचिब वडा नं. १०, साँगाचोक chautaramun10@gmail.com ९८५११००२४५
सुरेश थापा वडा सचिब वडा नं. ११, साँगाचोक chautaramun11@gmail.com ९८५१२३६७४२
सबिता दाहाल वडा सचिब वडा नं. १२, साँगाचोक chautaramun12@gmail.com ९८४३५८०९४४
दुर्गा प्रसाद ढुंगेल वडा सचिब वडा नं. १३, ठुलोसिरुवारी chautaramun13@gmail.com ९७४१००६३३४
राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ वडा सचिब वडा नं. १४, ठुलोसिरुवारी chautaramun14@gmail.com ९८५११००२४५