वडा नं. १२

वडा कार्यालय रहेको स्थान

Population: 
२९४२
वडाको क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.): 
१०.०३