वडा नं. २

Nepali

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं. २ मा यहाँहरु लाई स्वागत छ |

साबिकको गाबिस: 
बतासे
वडा ईमेल: 
chautaramun2@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९८०८६८९९६९
वडा सचिवको फोन नं.: 
९८४३०७१०८३
वडाको अवस्था: 
27°48'36.54"N 85°45'7.23"E