वडा नं. ४

Population: 
३२९८
वडाको क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.): 
७.९३