वडा नं. ६

Nepali
साबिकको गाबिस: 
पिपलडाँडा
वडा ईमेल: 
chautaramun6@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९८४१०६४३५०
वडा सचिवको फोन नं.: 
९८४१९८९५८३
वडाको अवस्था: 
27°46'54.24"N 85°41'22.95"E