वडा नं. १४

Nepali
साबिकको गाबिस: 
ठुलोसिरुबरी
वडा ईमेल: 
chautaramun14@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९७४११४८६३७
वडा सचिवको फोन नं.: 
९८५११००२४५
वडाको अवस्था: 
27°43'46.31"N 85°41'41.94"E