वडा नं. ३

Population: 
२३४१
वडाको क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.): 
१०.५२
सम्पर्क नम्बर: 
९८४३५७२३४३