वडा नं. ३

वडा कार्यालय रहेको स्थान

जनसंख्या: 
२३४१
वडाको क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.): 
१०.५२
वडाको सम्पर्क नम्बर: 
9843572343