FAQs Complain Problems

समाचार

भूकम्प शाखा

निजि अवास अनुदान अपडेट

जम्मा लाभग्राही : १४३४२

प्रथम किस्ता : १४०९७

दोश्रो किस्ता : १३६१८

तेश्रो किस्ता : १३१४२

मिति २०७७।७।१८ सम्म

निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (भूकम्प शाखा)

भूकम्प पालिका प्रोफाइल

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धी चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको प्रोफाइल हेर्नको लागि तलको लिङ्कमा जानुहोला :

लिङ्क नेपाली: http://202.51.74.207/recent-palika-document/23004/np/

 

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको भूकम्प प्रवाभित घरधुरीको विवरण (वडा अनुसार)