FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०८०-८१ को आय व्ययको अनुमानित विवरण 2 months 3 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा (Chautara Sangachokgadhi Municipality's Integrated Information Management System and Mobile App) 6 months 1 week ago
सूचना प्रविधि शाखा Request for Expression of Interest (EOI)-Electronic Bid (CSGM/EOI/QCBS-01/079/80) 7 months 3 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७९।०८० को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना 10 months 3 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा Invitation for Electronic Bids for Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Broadband Services( CSGM/NCB/GOODS-06-79/080) 1 year 1 month ago
सूचना प्रविधि शाखा आ.व.०७९/८० को योजना तथा कार्यक्रम सहित शाखा तथा वडागत बजेट विवरण 1 year 2 months ago
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०७९-८० को आय व्ययको अनुमानित विवरण 1 year 2 months ago
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना 1 year 11 months ago
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०७८-७९ को आय व्ययको अनुमानित विवरण 2 years 2 months ago
सूचना प्रविधि शाखा कोभिड-१९ सम्बन्धि दैनिक अपडेट 2 years 4 months ago
सूचना प्रविधि शाखा कोभिड-१९ सम्बन्धि दैनिक अपडेट 2 years 4 months ago
सूचना प्रविधि शाखा सेवा अबरुद्ध हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना 2 years 9 months ago
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना 3 years 1 week ago
सूचना प्रविधि शाखा यस नगरपालिकाबाट विदेश जाने पुरुष र महिलाको विवरण 3 years 3 months ago
सूचना प्रविधि शाखा यस नगरपालिकाबाट विदेश जाने पुरुष र महिलाको संख्या (वडा अनुसार) 3 years 3 months ago
सूचना प्रविधि शाखा #PAN र #VAT भनेको के हो? यसमा के फरक छ? PAN नम्बर कस्ले कसरि दर्ता गर्ने हेरौ ? 4 years 2 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगर पार्श्वचित्र २०७६ 4 years 4 months ago
सूचना प्रविधि शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको वेबसाइट संचालनमा 8 years 1 week ago