FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
सूचना प्रविधि शाखा Request for Expression of Interest (EOI)-Electronic Bid (CSGM/EOI/QCBS-01/079/80) 1 month 4 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७९।०८० को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना 5 months 1 day ago
सूचना प्रविधि शाखा Invitation for Electronic Bids for Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Broadband Services( CSGM/NCB/GOODS-06-79/080) 7 months 3 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा आ.व.०७९/८० को योजना तथा कार्यक्रम सहित शाखा तथा वडागत बजेट विवरण 8 months 2 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०७९-८० को आय व्ययको अनुमानित विवरण 8 months 4 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना 1 year 5 months ago
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०७८-७९ को आय व्ययको अनुमानित विवरण 1 year 9 months ago
सूचना प्रविधि शाखा कोभिड-१९ सम्बन्धि दैनिक अपडेट 1 year 10 months ago
सूचना प्रविधि शाखा कोभिड-१९ सम्बन्धि दैनिक अपडेट 1 year 10 months ago
सूचना प्रविधि शाखा सेवा अबरुद्ध हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना 2 years 3 months ago
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना 2 years 6 months ago
सूचना प्रविधि शाखा यस नगरपालिकाबाट विदेश जाने पुरुष र महिलाको विवरण 2 years 9 months ago
सूचना प्रविधि शाखा यस नगरपालिकाबाट विदेश जाने पुरुष र महिलाको संख्या (वडा अनुसार) 2 years 9 months ago
सूचना प्रविधि शाखा #PAN र #VAT भनेको के हो? यसमा के फरक छ? PAN नम्बर कस्ले कसरि दर्ता गर्ने हेरौ ? 3 years 6 months ago
सूचना प्रविधि शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगर पार्श्वचित्र २०७६ 3 years 10 months ago
सूचना प्रविधि शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको वेबसाइट संचालनमा 7 years 6 months ago