FAQs Complain Problems

समाचार

वडा संग सम्बन्धि विविध विवरणहरु

विवरण कागजात प्रकाशित मिति
भूकम्प पिडित नामावली कदमबास (वडा ९) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली कदमबास (वडा ९).pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली कुबिन्ड़े (वडा ४) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली कुबिन्ड़े (वडा ४).pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली बतासे (वडा ३) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली बतासे (वडा ३).pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. १४ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. १४ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. १३ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. १३ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. ११ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. ११ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. १० को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. १० को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. ९ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. ९ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. ८ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. ८ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. ७ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. ७ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago

Pages