FAQs Complain Problems

समाचार

वडा संग सम्बन्धि विविध विवरणहरु

विवरण कागजात प्रकाशित मिति
वडा नं. ६ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. ६ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. ५ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. ५ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. ४ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. ४ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. ३ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. ३ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली साँगाचोक (वडा १२) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली साँगाचोक (वडा १२).pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. १२ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. १२ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
भूकम्प पिडित नामावली बतासे (वडा २) PDF icon भूकम्प पिडित नामावली बतासे (वडा २).pdf 1 year 2 weeks ago
वडा नं. २ को बार्षिक योजना PDF icon वडा नं. २ को बार्षिक योजना.pdf 1 year 2 weeks ago
आ.ब. ०७४-०७५ को वार्षिक योजना वडा नं. १ PDF icon आ.ब. ०७४-०७५ को वार्षिक योजना वडा नं. १.pdf 1 year 2 weeks ago

Pages