FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण संलग्न कागजात प्रकाशित मिति
प्राविधिक शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना 1 month 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना 1 month 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना 1 month 4 weeks ago
प्रशासन शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको हार्दिक अपिल 2 months 2 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon IMG_20200315_0007.pdf 2 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरि सूचना PDF icon ppmo notice3-15-2020.pdf 2 months 3 weeks ago
कृषि शाखा सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ! (कृषि विकास शाखा) 2 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा विधुतीय खरिद प्रणाली सम्बन्धी जरुरी सूचना 3 months 1 day ago
प्रशासन शाखा रोजगार संयोजक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे 3 months 2 days ago
प्रशासन शाखा सभा सम्मेलन नगर्ने नगराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) PDF icon IMG_0002.pdf 3 months 3 days ago
शिक्षा शाखा परिक्षा तालिका संशोधन सम्बन्धमा (सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विधालयहरु) PDF icon IMG_0001.pdf 3 months 3 days ago
प्रशासन शाखा अ.न.मि पदको नतिजा प्रकाशन बारे PDF icon IMG_0002.pdf 3 months 1 week ago
स्वास्थ्य शाखा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम २०७६ को जानकारी सम्बन्धमा 3 months 1 week ago
रोजगार शाखा रोजगार संयोजक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको बारे 3 months 1 week ago
स्वास्थ्य शाखा अ.हे.व. पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे 3 months 1 week ago
प्रशासन शाखा कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे (नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, प्राविधिक कर्मचारी ) PDF icon IMG_0001.pdf 3 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for the Construction of Bituminous Premix Carpeting (Balck Top) CSGM-31 to 33 PDF icon suchana1.pdf 3 months 1 week ago
रोजगार शाखा रोजगार संयाेजककाे पदपूर्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ (पाठ्यक्रम सहित) PDF icon रोजगार-संयोजक-मापदण्ड-२०७६.pdf 3 months 1 week ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका कार्यालयको सूचना 3 months 2 weeks ago

Pages