FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण संलग्न कागजात प्रकाशित मिति
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु 3 months 2 weeks ago
रोजगार शाखा रोजगार संयोजक आवेदन फारम PDF icon रोजगार संयोजक आवेदन फारम.pdf 3 months 2 weeks ago
कृषि शाखा सर्शत कृषि अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 3 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा शान्तिपार्क निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब माग सम्बन्धमा (३ दिन भित्र विवरण पठाउने, वडा कार्यालय सबै (१४ वटै)) 3 months 3 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा कर्मचारी करारमा लिने बारे सूचना (स्वास्थ्य शाखा) 4 months 1 week ago
पशु सेवा शाखा पशु सेवा कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 5 months 1 week ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 5 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा टोल विकास समितिहरुको अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 5 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा विधुत महशुल वाकी बक्यौता उठाउन सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 5 months 3 weeks ago
शिक्षा शाखा कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा (समदायिक विधालयहरु सबै) PDF icon IMG_0003.pdf 6 months 2 days ago
प्रशासन शाखा उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा (वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै) PDF icon UNDP-Program.pdf 6 months 3 days ago
प्रशासन शाखा छोटो अबधिको (३९० घण्टा) को सीपमुलक तालिम सम्बन्धमा PDF icon short course details_compressed.pdf 6 months 5 days ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताब आव्हानको सूचना PDF icon IMG_0001.pdf 6 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा भीमसेन (आगाडी) पुजाको प्रसाद ग्रहणका लागि निमन्त्रणा 6 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा 6 months 4 weeks ago
शिक्षा शाखा साझेदारीमा आइसिटी लाईब्रेरी वितरण सम्बन्धमा PDF icon Letter.pdf 7 months 2 days ago
प्रशासन शाखा फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा PDF icon Field Sahayak.pdf 7 months 4 days ago
प्रशासन शाखा एम.आई.एस. अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा PDF icon MIS Operator.pdf 7 months 4 days ago
प्रशासन शाखा सामी परियोजना संचालनको लागि संस्था छनौटको अन्तिम परिणाम सम्बन्धमा PDF icon SaMi.pdf 7 months 4 days ago
प्रशासन शाखा एम.आइ.एस अपरेटरको कम्प्युटर सीप परिक्षाण परिक्षाको पाठ्यक्रम PDF icon Syllabus.pdf 7 months 2 weeks ago

Pages