FAQs Complain Problems

अपडेट

नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

फोटो कर्मचारीको नाम पद शाखा इमेल फोन नम्बर
राम बहादुर के.सी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत chautaramun@gmail.com 9851164875
राजुभाइ श्रेष्ठ बरिष्ठ शाखा अधिकृत योजना तथा प्रशासन शाखा stha.rajubhai@gmail.com 9851182685; 9851142745
अर्जुन बहादुर खड्का पशु चिकित्सक (आठौं) पशु विकास शाखा arjun.khdk@gmail.com 9841989024
विना ख्याजु लेखा अधिकृत लेखा शाखा binakhyaju5@gmail.com ९८४३३१८३४०
दिनेश नेपाल जन स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा dineshnepal46@gmail.com 9851203579
शंकर दाहाल अधिकृतस्तर छैठौ राजश्व शाखा shankardahal88@gmail.com 9851131763
दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेल अधिकृतस्तर छैठौ प्रशासन, सहकारी, न्यायिक शाखा dhungeldurgaprasad@gmail.com 9851182685
ई. रोशन घिमिरे सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि तथा राजश्व शाखा roshanghimire1026@gmail.com 9841609999
चिरञ्जिवि कट्टेल रोजगार संयोजक रोजगार शाखा kchiran123@gmail.com 9851151682
शिव बहादुर पुरी सि.अ.हे.व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा shivapuri210@gmail.com 9841538457
बसन्त राज जोशी विद्यालय निरिक्षक शिक्षा शाखा 9848732399
मैया कुमारी घिसिङ पशु स्वास्थ्य प्रविधिक पशु विकास शाखा 9849026396
गोमा भट्टाराई नर्सिङ अधिकृत स्वास्थ्य शाखा 9861603383
विकास श्रेष्ठ इन्जिनियर (छैठौं) पूर्वाधार विकास तथा वातावरण शाखा bikizxl@gmail.com ९८५१०२००६४
गोविन्द सापकोटा सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण शाखा sapkota069@gmail.com ९८४३०३९२२२
देव कुमारी नेपाल सहायकस्तर पाचौ प्रशासन शाखा
रामहरी नेपाल सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण शाखा nepalramhari25@gmail.com ९८४१९२४०५५
रबिन सापकोटा सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण शाखा 9843358065
रुपक वि.क. प्राविधिक सहायक रोजगार शाखा 9866240271
रविन्द्र सापकोटा पशु स्वास्थ्य प्रविधिक पशु विकास शाखा 9849331661
राजेन्द्र सापकोटा जे.टी. कृषि विकास शाखा 9865727246
रामहरी दाहाल जे.टी. कृषि विकास शाखा 9849068148
तुल्सी माया तामाङ एम.आई.एस अपरेटर पञ्जिकरण शाखा tulsi.tamang@gmail.com 9841924065
सिताराम घिमिरे 'अमित' कम्प्युटर अपरेटर शिक्षा शाखा 9841340977
मंजु रोक्का मगर पब्लिक हेल्थ नर्स स्वास्थ्य शाखा 9866175063
गोपाल खड्का विद्यालय निरिक्षक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा 9841005776
आनन्द धिताल एम.आई.एस अपरेटर पञ्जिकरण शाखा dhital.anil1424@gmail.com 9843357195, 9808091043
अर्जुन गतराज वरिष्ठ उद्यम विकास सहजकर्ता उद्योग विकास शाखा arjun.gatraj@gmail.com 9861602726
सुमित्रा मगर ना.प्रा.से.प्रा पशु सेवा शाखा 9841109861
सरला धिमाल सहायक लेखापाल लेखा शाखा 9845296157
करिश्मा सापकोटा कानुनी सहजकर्ता कानून शाखा 9849567431
सुनिल सापकोटा सहायक कम्प्युटर अपरेटर नगरपालिका 9840855757
गंगा प्रसाद नेपाल अशीस्टेन्ट सव-ईन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण शाखा gangaparnepa@gmail.com ९८४१८०१६८३
ज्ञान प्रसाद सिग्देल अमिन पूर्वाधार विकास तथा वातावरण शाखा gyanprasad11@gmail.com ९८६०१४९७६६
पार्वती घले उद्यम विकास सहजकर्ता उद्योग विकास शाखा 9843371578
पार्वती घतान पोषण सहजकर्ता स्वास्थ्य शाखा (पोषण) 9844613714
भोज बहादुर पुरी कार्यालय सहायक नगरपालिका 9851111423
राजकुमार दुलाल कार्यालय सहायक नगरपालिका 9851234987
रविन्द्र सापकोटा एम.आई.एस फिल्ड सहायक पञ्जिकरण sapkotarabindra2016@gmail.com 9843573494
जुना तामाङ सहायक कम्प्युटर अपरेटर चौ.सा.गढी न.पा. ९८०८९६८३३४
सीता श्रेष्ठ मनोसामाजिक मानोविमर्शकर्ता स्वास्थ्य शाखा (मानोसामाजिक परामर्श कर्ता) 9869413244
पूर्ण बहादुर पुरी कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा puriraju2035@gmail.com ९८४९८५९२४४
राजकुमार पुरी कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा purirajkumar222@gmail.com ९८४१५००५१८
अजित तामाङ कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८१८८३६३७१
जवर सिं तमाङ सवारी चालक नगर प्रमुखको सवारी चालक ९८४१३६४१०१
चमार सिं तामाङ सवारी चालक सवारी चालक ९८५१०९१२००
अनिता कार्की कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9840812399
आकाश तामाङ्ग कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9841924803
रवि लामा कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9840565420
रंजित तामाङ कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८४९२५५१२६
लक्ष्मी कपाली कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य शाखा 9866240189
सागर तामाङ कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9869240682
सुजन दुलाल कार्यालय सहयोगी पशु सेवा शाखा 9808008819
चेत बहादुर खत्री कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9818105489
सम्झना तामाङ्ग कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा