FAQs Complain Problems

अपडेट

रोजगार शाखा

श्रमाधान रोजगार मेला २०८१ मा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना ।

प्राविधिक सहायक सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

न्युनतम रोजगारीमा संग्लग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । (निवेदनको ढाँचा सहित))

Pages