FAQs Complain Problems

अपडेट

नगर कार्यपालिका सदस्यहरु

फोटो नाम पद फोन नम्बर इमेल
कृष्ण प्रसाद सापकोटा नगर प्रमुख 9851254424 mayor.chautaramun@gmail.com
सीता थापा उप-प्रमुख 9841646086 sita.post@gmail.com
टेक बहादुर तामाङ कार्यपालिका सदस्य ९८४३५७२३४३ chautaramun3@gmail.com
राम प्रसाद गौतम कार्यपालिका सदस्य ९७५१०३९२१९ chautaramun13@gmail.com