FAQs Complain Problems

अपडेट

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निजी आवास अनुदानको अवस्था

मिति: २०७५-०५-१५ गते सम्म

  • जम्मा लाभग्राही संख्या                :   १३,९५५
  • प्रथम किस्ता प्राप्त गर्नेको संख्या  :   १३,२७४
  • दोश्रो किस्ता प्राप्त गर्नेको संख्या  :   १२,४९४
  • तेश्रो किस्ता प्राप्त गर्नेको संख्या   :   ९,५३८