FAQs Complain Problems

अपडेट

वडा पदाधिकारीहरु

वडा नम्बर: १
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
युबलाल श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9849240985 chautaramun1@gmail.com
वडा नम्बर: २
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
सुदिप श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9851321728 chautaramun2@gmail.com
वडा नम्बर: ३
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
टेक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष ९८४३५७२३४३ chautaramun3@gmail.com
वडा नम्बर: ४
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
कुमार शर्मा वडा अध्यक्ष 9841069511 chautaramun4@gmail.com
वडा नम्बर: ५
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
शिव श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9851043551 chautaramun5@gmail.com
वडा नम्बर: ६
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
हेम बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष 9851311480 chautaramun6@gmail.com
वडा नम्बर: ७
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
डम्बर बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष 9861814422 chautaramun7@gmail.com
वडा नम्बर: ८
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
अमृत बहादुर दंगाल वडा अध्यक्ष 9746512020 chautaramun8@gmail.com
वडा नम्बर: ९
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
विमल श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9849059294 chautaramun9@gmail.com
वडा नम्बर: १०
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
निल बहादुर तामाङ्ग वडा अध्यक्ष १० 9851076728 chautaramun10@gmail.com
वडा नम्बर: ११
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
रोशनराज गिरी वडा अध्यक्ष ११ 9851019610 chautaramun11@gmail.com
वडा नम्बर: १२
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
दिपेन्द्र प्रसाद नेपाल वडा अध्यक्ष १२ 9860382201 chautaramun12@gmail.com
वडा नम्बर: १३
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
राम प्रसाद गौतम वडा अध्यक्ष १३ 9851337313 (Official) ; 9861197200 (Personal) chautaramun13@gmail.com
वडा नम्बर: १४
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
उद्धव नेपाल वडा अध्यक्ष १४ 9843312664 chautaramun14@gmail.com