FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण संलग्न कागजात प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा रोजगार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रयोजनार्थ तथ्यांक संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना (१५ दिन भित्र) 4 hours 37 min ago
प्रशासन शाखा स्वरोजगार तथा उधम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 5 hours 40 min ago
प्रशासन शाखा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) PDF icon Finaldoc.pdf, File CMIS.xlsx, File EMIS.xlsx 5 hours 51 min ago
कृषि शाखा मल बिक्रेता छनौट प्रक्रियाका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना PDF icon IMG_0001.pdf 7 hours 38 min ago
शिक्षा शाखा सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा) 2 days 2 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्रको आर्थिक प्रास्तव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 1 week 6 days ago
कृषि शाखा प्रस्ताव आह्वानको सूचना (कृषि विकास शाखा) PDF icon Krishi Bikash Sakha.pdf 1 week 6 days ago
पशु सेवा शाखा प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पशु सेवा शाखा) PDF icon pashu sewa sakha.pdf 1 week 6 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2 weeks 8 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2 weeks 8 hours ago
प्रशासन शाखा हार्दिक श्रद्धाञ्जली 2 weeks 1 day ago
प्राविधिक शाखा INVITATION FOR ELECTRONIC BIDS (Upgrading Work in Manedada-Falate- Bhimtar Road, CSGM/NCB/WORKS-06/077-78) 2 weeks 2 days ago
स्वास्थ्य शाखा शिलबन्दि दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित) 1 month 3 weeks ago
शिक्षा शाखा सामुदायिक विधालयको लेखा परिक्षाणको लागि लेखा परिक्षाक सुचिकृत गर्ने सम्बन्धि सूचना (संसोधन सहित) 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा संशोधन गरिएको) 1 month 3 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना PDF icon IMG_0002.pdf 1 month 4 weeks ago
प्रशासन शाखा बिज्ञप्ति सम्बन्धमा PDF icon IMG_0001.pdf 2 months 4 hours ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा) PDF icon IMG_0002.pdf 2 months 4 hours ago
रोजगार शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (प्राविधिक सहायक, रोजगार शाखा) PDF icon IMG_0004.pdf 2 months 2 days ago

Pages