FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
रोजगार शाखा स्वरोजगार तथा उद्धम प्रबर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताब आव्हानको सूचना 1 week 1 day ago
प्रशासन शाखा प्रस्ताब सम्बन्धि सूचना पठाइएको सम्बन्धमा 1 week 1 day ago
कृषि शाखा प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धि सूचना 1 week 3 days ago
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! 2 weeks 4 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for the Procurement of Supply and Delevery of Goods (Gabion Box) 3 weeks 5 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid for the Construction of Upgrading Works for Land Fill Site CSGM/NCB/WORKS-07/078-79 1 month 1 week ago
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधि जन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धमा 1 month 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-03-06/078-79 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ गरेको कामको विवरण सहित बार्षिक प्रतिवेदन 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । 2 months 1 day ago
प्रशासन शाखा आ.व ०७७/७८ मा हाँसिल गरेका उपलब्धीहरु 2 months 2 days ago
प्रशासन शाखा सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा रजिस्टर्ड लेखा परिक्षकहरुलाई आसय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि संशोधित सूचना 2 months 3 weeks ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकहरुलाई सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना । 3 months 1 day ago
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०७८-७९ को आय व्ययको अनुमानित विवरण 3 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-23-24/077-78) 3 months 4 weeks ago
प्रशासन शाखा कार्यपालिका बैठकमा उपस्थितहुने सम्बन्धमा 3 months 4 weeks ago
प्रशासन शाखा नगर सभामा उपस्थिति सम्बन्धमा (नगर सभा सदस्यज्यूहरु सबै) 4 months 19 hours ago
प्रशासन शाखा गाडी भाडामा दिन चाहने व्यवसायीहरु सूचीकरण हुन आउने सम्बन्धमा । 4 months 5 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/GOODS-18-22/077-78) 4 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-25/077-78 (Harlang Barlang Temple) 4 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा मनोसामाजिक परामर्श संचालन सम्बन्धमा (सामी परियोजना) 4 months 3 weeks ago
कृषि शाखा अनुदान कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना 4 months 3 weeks ago
कृषि शाखा अनुदानमा फलफुलको विरुवा वितरण बारे सूचना 4 months 3 weeks ago

Pages