FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
सहकारी शाखा गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना । 23 hours 34 min ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for Procurement, Supply and Delevery of HDPE Pipe for Water Supply and Irrigation Purpose (CSGM/NCB/GOODS-09) 1 day 1 hour ago
सहकारी शाखा गरिब घर परिवार पहिचान सर्वेक्षण २०७८ मा आधारित गरिब घर परिवार सूची । 1 day 1 hour ago
प्रशासन शाखा पकेट विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 3 days 30 min ago
प्राविधिक शाखा विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना 1 week 1 day ago
प्राविधिक शाखा संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा (Chautara Sangachokgadhi Municipality's Integrated Information Management System and Mobile App) 1 week 1 day ago
स्वास्थ्य शाखा स्वास्थ्य परीक्षण तथा नि:शुल्क औषधी वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । 1 week 3 days ago
प्रशासन शाखा शिक्षक सेवा तयारी कक्षाको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 3 days ago
प्रशासन शाखा सि.वि.आर. पुन:स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 3 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for Dumre Simle Lift Water Supply Project (CSGM/NCB/WORKS-05) Re-Tender 3 weeks 4 days ago
रोजगार शाखा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । 1 month 6 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bids for the Construction of Cold Store Building (Vertical Extension), CSGM-4 Contract Identification No: CSGM/NCB/WORKS-05/079-80 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना!! सूचना !!! 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा आमाबाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा कृषि अधिकृत (छैटौं) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago
कृषि शाखा कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना आकासे पानी, एक घर एक टनेल, साना सिंचाई) 1 month 2 weeks ago
कृषि शाखा कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना (खाधान्न वलीको उन्नत बिउ) 1 month 2 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा Request for Expression of Interest (EOI)-Electronic Bid (CSGM/EOI/QCBS-01/079/80) 1 month 2 weeks ago
पशु सेवा शाखा प्रस्ताव आव्हान समबन्धि सूचना (भैसी तथा बाख्रामा नश्ल सुधार) 1 month 2 weeks ago
पशु सेवा शाखा प्रस्ताव आव्हान समबन्धि सूचना (पशु पन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम) 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा गणकहरुको करार सम्झौता, नियुक्ति तथा तालिम सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना || (CSGM/NCB/WORKS-04/079-80) 1 month 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना || (CSGM/NCB/GOODS-08/079-80) 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा । 1 month 4 weeks ago

Pages