FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
शिक्षा शाखा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सम्बन्धित सामुदायिक विधालय) 2 days 10 hours ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना । 4 days 10 hours ago
प्रशासन शाखा आ.व. २०७८-०७९ को पौष २८ सम्मको प्रगति विवरण 6 days 11 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-14/078-79 and CSGM/NCB/GOODS-02/078-79 1 week 1 day ago
प्रशासन शाखा कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण 2 weeks 3 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा 2 weeks 3 days ago
प्रशासन शाखा चिस्यान केन्द्र संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा चिस्यान केन्द्र संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा विज्ञापन सामाग्रीहरुको कर संकलनका लागि आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा चौतारा बजार क्षेत्रमा पार्किंङ्ग स्थलहरुको कर/राजश्व संकलन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा विज्ञापन सामग्रीहरुको कर संकलन ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना 1 month 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for Mlangchet Audhogik Gram 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा कविराज (सहायक पाँचौ) पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 1 month 3 weeks ago
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पशु विमा कार्यक्रम सम्बन्धमा) 1 month 3 weeks ago
पशु सेवा शाखा सूचना। सूचना।। सूचना ।।। 1 month 4 weeks ago
प्रशासन शाखा कार्यालय बन्द रहने सूचना ! 2 months 6 days ago
रोजगार शाखा स्वरोजगार तथा उद्धम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पुन: प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गरिएको सूचना । 2 months 1 week ago
प्रशासन शाखा सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।। 2 months 1 week ago
प्रशासन शाखा सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 2 months 1 week ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! 2 months 2 weeks ago
पशु सेवा शाखा जै घाँसको विउ वितरण सम्बन्धमा । 2 months 2 weeks ago
शिक्षा शाखा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को विद्यालय लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना 2 months 3 weeks ago
शिक्षा शाखा EMIS अद्याविधिक गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना 2 months 3 weeks ago

Pages