FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
पशु सेवा शाखा Invitation For Electronic Sealed Quotation 2 days 14 hours ago
स्वास्थ्य शाखा Invitation For Electronic Sealed Quotation for the Procurement of supply and delivery of "Sanitary Pad" 2 days 14 hours ago
कृषि शाखा धानको विउ वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना। 4 days 11 hours ago
कृषि शाखा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना। 6 days 8 hours ago
कृषि शाखा सुचिकृत भइ दररेट उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना। 6 days 8 hours ago
प्राविधिक शाखा अन्तरिक आय तर्फको विद्युतीय दरभाउपत्र आह्वान सम्बधी सूचना । 1 week 4 days ago
महिला तथा वालवालिका शाखा सिलाई बुनाई व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझेदारीमा पविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब आव्हानको पुन: १५ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना । 1 week 6 days ago
स्वास्थ्य शाखा Invitation for Electronic Bid for Procurement of medicine (Package ii) for Chautara Sangachokgadhi Municipality 1 week 6 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Sealed Quotation 2 weeks 1 day ago
प्रशासन शाखा साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 2 weeks 2 days ago
कृषि शाखा Invitation for Electronic Bid for Procurement of Supply and Delivery of Agriculture Ambulance 4 WD Single Cab REEFER VAN 3 weeks 2 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र (Sealed Quotation) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 3 weeks 2 days ago
प्रशासन शाखा वारुण यन्त्र (दमकल) सेवा अवरुद्ध हुने सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 6 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 1 month 16 hours ago
प्रशासन शाखा अ.न.मी. (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 days ago
महिला तथा वालवालिका शाखा समाज सेवी, बालमनोविज्ञ तथा बाल विशेषज्ञ सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना 1 month 2 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 1 month 2 days ago
कृषि शाखा सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 3 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 1 month 4 days ago
प्रशासन शाखा अ.हे.व. (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा अ.न.मी.(सहायकस्तर चौथो) पदको परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
सूचना प्रविधि शाखा Invitation For Electornic Sealed Quotation 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा अ.हे.व. पदको परीक्षा संचालन तथा सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा कार्यक्रम संयोजक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 1 month 2 weeks ago

Pages