FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for Electronics Sealed Quotation for Procurement of Supply and Delivery of Gabion Box 7 hours 18 min ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Goods (Supply and Delivery of Fabricated Steel Parts for Khale Khola Trail Bridge) 7 hours 30 min ago
सूचना प्रविधि शाखा कोभिड-१९ सम्बन्धि दैनिक अपडेट 3 days 3 hours ago
सूचना प्रविधि शाखा कोभिड-१९ सम्बन्धि दैनिक अपडेट 3 days 13 hours ago
प्रशासन शाखा सेवा स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । 1 week 4 days ago
प्राविधिक शाखा अन्तरिक आयतर्फको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना 2 weeks 9 hours ago
प्रशासन शाखा सेवा स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । 2 weeks 3 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-22/077-78 2 weeks 4 days ago
प्राविधिक शाखा Bid Addendum Report Fitted Mini Tiller and Multi Crop Thresher 3 weeks 2 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र संसोधन सम्बन्धि सूचना (CSGM/NCB/GOODS-02/077-78) 3 weeks 3 days ago
भूकम्प शाखा Earthquake Profile 4 weeks 1 day ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा घटना दर्ता अभियान (दर्ता शिविर) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 1 month 3 days ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (घटना दर्ता अपरेटर) 1 month 5 days ago
प्रशासन शाखा घटनादर्ता अपरेटरको प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धमा । 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Goods (Supply and Delivery of Fabricated Steel Parts for Khale Khola Trail Bridge) 1 month 1 week ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा Pop Up 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा आसयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-13-15/077-78) 1 month 3 weeks ago
कृषि शाखा Invitation for Bids for the Procurement of Supply and Delivery of Goods (Fitted Mini Tiller and Multi Crop Thresher)  1 month 3 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (अ.हे.व. र अनमी_स्वास्थ्य शाखा) 1 month 3 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना 1 month 3 weeks ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण नियमावली, २०७७ 1 month 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 1 month 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids CSGM/NCB/WORKS-18-21/077-78 1 month 3 weeks ago

Pages