FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण संलग्न कागजात प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि १५ दिने सूचना 2 days 24 min ago
प्रशासन शाखा कोशेली घर संचालन सम्बन्धि १५ दिने सूचना PDF icon IMG_0001.pdf 2 days 1 hour ago
रोजगार शाखा म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना PDF icon IMG_0006.pdf 2 days 17 hours ago
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना PDF icon Red Book 2077-78.pdf 4 days 23 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronics Bids of Municipality Office Building (CSGM/NCB/WORKS-03/077-78) 2 weeks 20 hours ago
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (कोशेली घर सम्बन्धमा) PDF icon IMG_0001.pdf 1 month 1 week ago
रोजगार शाखा प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा (रोजगार शाखा) PDF icon IMG_0002.pdf 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (जात्र तथा पर्व नगर्ने तथा भिडभाड नगर्ने सम्बन्धमा) PDF icon IMG_0003.pdf 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा नगर विपद व्यवस्थापन समितिको मिति २०७७-०४-१४ गतेको निर्णय सम्बन्धमा PDF icon IMG_0003.pdf 1 month 2 weeks ago
रोजगार शाखा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया PDF icon PMEP.pdf 1 month 2 weeks ago
रोजगार शाखा बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचीकरण समय थप सम्बन्धमा (बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन सहित) PDF icon Final PMEP.pdf 2 months 4 days ago
प्रशासन शाखा आ.व २०७७-७८ को आय व्ययको अनुमानित विवरण PDF icon आय व्यय २०७७-०७८.pdf 2 months 1 week ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नामावली नवीकरण सम्बन्धमा PDF icon IMG_0003.pdf 2 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सम्पत्ती विवरण बुझाउने सम्बन्धमा । ( वडा कार्यालय सबै) PDF icon Notices-20200703130910205.pdf 2 months 2 weeks ago
शिक्षा शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सम्बन्धमा PDF icon IMG_0002.pdf 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) PDF icon bibaran.pdf 2 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for Electronics Sealed Quotation 2 months 3 weeks ago

Pages