FAQs Complain Problems

समाचार

प्राविधिक शाखा

बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-06-07/077-78)

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/WORKS-01/077-78

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/GOODS-01/077-78

घर अभिलेखीकरण सम्बन्धी सूचना

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-08-10/077-78

Invitation for Electronic Sealed Quotation CSGM/NCB/WORKS-07/077-78 (Ward Number 7, Building, Sanosiruwari)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-03/077-78)

बोलपत्रको आर्थिक प्रास्तव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

Pages