FAQs Complain Problems

समाचार

प्राविधिक शाखा

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-17-19/078-79)

Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-15-16/078-79)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-14/078-79 and CSGM/NCB/GOODS-02/078-79

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Invitation for Electronic Bids for Mlangchet Audhogik Gram

विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

Invitation of Bid for the Interior Designing Work for Chautara Sangachowkgadhi Municipality Office

Pages