FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

राजश्व रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

न्यूनतम रोजगारी संग्लन हुनका लागी निवेदन दिने बारे सूचना

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।

सीपमुलक तालिम संचालन सम्बन्धमा

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-13/077-78

गणक (चौथो तह) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

गणक पदको अन्तर्वार्ता मिति संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

Pages