FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सम्बन्धित सामुदायिक विधालय)

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०७८-०७९ को पौष २८ सम्मको प्रगति विवरण

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण

चिस्यान केन्द्र संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

विज्ञापन सामाग्रीहरुको कर संकलनका लागि आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पशु विमा कार्यक्रम सम्बन्धमा)

सूचना। सूचना।। सूचना ।।।

कार्यालय बन्द रहने सूचना !

Pages