FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थितहुने सम्बन्धमा

नगर सभामा उपस्थिति सम्बन्धमा (नगर सभा सदस्यज्यूहरु सबै)

गाडी भाडामा दिन चाहने व्यवसायीहरु सूचीकरण हुन आउने सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/GOODS-18-22/077-78)

मनोसामाजिक परामर्श संचालन सम्बन्धमा (सामी परियोजना)

अनुदान कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना

अनुदानमा फलफुलको विरुवा वितरण बारे सूचना

सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (साना सिंचाई तथा पोखरी निर्माण)

सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम

सेवा स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Pages