FAQs Complain Problems

समाचार

चौतारा नगरपालिकाको तेश्रो नगर परिषद सम्बन्धमा

चौतारा नगरपालिकाको तेश्रो नगर परिषद्बाट स्वीकृत आ.व.०७३/७४ को बार्षिक नगर विकास योजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा जानहुन जानकारी गरिन्छ ।
मिति : २०७२ साल पौष २४ गते शुक्रबार
समय : विहान ११:०० बजे
स्थान : कवडहल, बनदेवी, चौतारा नगरपालिका वडा नं.३