FAQs Complain Problems

अपडेट

प्रशासन शाखा

खानेपानी मुहान दर्ताको दावी विरोध/उजुरी सम्बन्धी सूचना ।

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

सार्बजनिक विदा सम्बन्धि सूचना

मिति २०८० साल पौष २६ गते बसेको १५ औं नगर सभाका निर्णयहरु

मिति २०८० साल पौष २५ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

खानेपानी मुहान दर्ताको दावी विरोध/उजुरी सम्बन्धी सूचना ।

Pages