FAQs Complain Problems

अपडेट

प्रशासन शाखा

पकेट विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

शिक्षक सेवा तयारी कक्षाको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

सि.वि.आर. पुन:स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

सूचना ! सूचना!! सूचना !!!

आमाबाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

कृषि अधिकृत (छैटौं) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

गणकहरुको करार सम्झौता, नियुक्ति तथा तालिम सम्बन्धी सूचना ।

Pages