FAQs Complain Problems

अपडेट

प्रशासन शाखा

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सार्बजनिक विदा सम्बन्धि सूचना

शिक्षक सेवा तयारी कक्षाको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

कृषि अधिकृत (छैटौं) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

रजिष्टर्ड लेखा परीक्षकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

Pages