FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको विद्यतिय दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धमा 13 hours 47 min ago
प्राविधिक शाखा दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 15 hours 43 min ago
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको विद्यतिय दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 1 day 19 hours ago
सहकारी शाखा सहकारी संस्थाका ऋणीहरुलाइ ऋण भुक्तान गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2 weeks 12 hours ago
प्रशासन शाखा कार्यालय खुल्ला हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2 weeks 15 hours ago
कृषि शाखा तरकारी संकलन केन्द्र (चिस्यान केन्द्र) संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 2 days ago
पशु सेवा शाखा वर्षे घाँसको बीउ वितरण सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 3 days ago
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०८१-८२ को आय व्ययको अनुमानित विवरण 3 weeks 3 days ago
प्रशासन शाखा फोहोरमैला संकलन कार्यका लागि शिलबन्दी सहित आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 3 days ago
पशु सेवा शाखा दुधमा अनुदान कार्यक्रमको लागी निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना। 3 weeks 4 days ago
महिला तथा वालवालिका शाखा सिलाई बुनाइ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान पुनः ७ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना। 1 month 13 hours ago
महिला तथा वालवालिका शाखा सिलाई बुनाइ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान।तरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान पुनः ७ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना। 1 month 13 hours ago
कृषि शाखा साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 1 month 5 days ago
कृषि शाखा सयपत्री फुलको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको विद्युतिय दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 1 month 1 week ago
पशु सेवा शाखा पशु वीमा कार्यक्रमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
रोजगार शाखा श्रमाधान रोजगार मेला २०८१ मा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Sealed Quotation. 1 month 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र (Sealed Quotation) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 1 month 2 weeks ago
कृषि शाखा अनुदानमा वर्षे विरुवा वितरण सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 1 month 2 weeks ago
कृषि शाखा रासायनिक मल ढुवानी अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 1 month 2 weeks ago
कृषि शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 1 month 2 weeks ago
योजना शाखा योजना सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। 1 month 3 weeks ago

Pages