FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण संलग्न कागजात प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा घर अभिलेखिकरण सम्बन्धी सूचना । 1 day 1 hour ago
प्रशासन शाखा प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा PDF icon IMG_0005.pdf 2 days 1 hour ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-06-07/077-78) 3 days 15 min ago
स्वास्थ्य शाखा सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (पोषण स्यंसेवक) 2 weeks 22 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/WORKS-01/077-78 2 weeks 5 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/GOODS-01/077-78 PDF icon 15_Poush.pdf 3 weeks 2 days ago
प्रशासन शाखा शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा । 3 weeks 4 days ago
शिक्षा शाखा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धमा 4 weeks 1 day ago
शिक्षा शाखा गोल्डेन ह्यान्डसेक कार्यक्रममा आवेदन दिने सम्बन्धमा 1 month 3 hours ago
प्रशासन शाखा सुपरिवेक्षक तथा गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 1 month 1 day ago
पशु सेवा शाखा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना 1 month 5 days ago
महिला तथा वालवालिका शाखा महिला उद्यमशिलता विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना (महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा) PDF icon suchana1.pdf 1 month 5 days ago
स्वास्थ्य शाखा नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा (मनोसामाजिक परमर्शकर्ता) 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा उधम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा घर अभिलेखीकरण सम्बन्धी सूचना 1 month 1 week ago
पशु सेवा शाखा प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पुन:प्रकाशित) पशु सेवा शाखा 1 month 1 week ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको लागी पुन:म्याद थप सम्बन्धमा सूचना (कृषि विकास शाखा) 1 month 1 week ago
सूचना प्रविधि शाखा सेवा अबरुद्ध हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित) 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78 1 month 2 weeks ago
कृषि शाखा अनुदानको मल विक्री वितरणको लागि सहकारी संस्थाहरु छनौट गरिएको सम्बन्धमा 1 month 2 weeks ago
शिक्षा शाखा नियुक्ति बुझ्ने सम्बन्धमा 1 month 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-08-10/077-78 1 month 2 weeks ago
कृषि शाखा मल विक्रेता छनौट प्रकृयाका लागि पुन: म्याद थप गरिएको सूचना (कृषि विकास शाखा) PDF icon suchana.pdf 1 month 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Sealed Quotation CSGM/NCB/WORKS-07/077-78 (Ward Number 7, Building, Sanosiruwari) 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना PDF icon गरिवी निर्देशिका २०७७.pdf 1 month 3 weeks ago
शिक्षा शाखा लेखा परिक्षक तोकिएको सम्बन्धि सूचना PDF icon लेखा परिक्षाक.pdf 1 month 4 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-03/077-78) 1 month 4 weeks ago
प्रशासन शाखा रोजगार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रयोजनार्थ तथ्यांक संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना (१५ दिन भित्र) 1 month 4 weeks ago
प्रशासन शाखा स्वरोजगार तथा उधम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना PDF icon स्वरोजगार तथा उद्धम प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि.pdf 1 month 4 weeks ago
प्रशासन शाखा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) PDF icon Finaldoc.pdf, File CMIS.xlsx, File EMIS.xlsx 1 month 4 weeks ago
कृषि शाखा मल बिक्रेता छनौट प्रक्रियाका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना PDF icon IMG_0001.pdf 1 month 4 weeks ago
शिक्षा शाखा सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा) 2 months 23 hours ago
प्रशासन शाखा तथ्यांक संकलन गर्ने सम्बन्धमा PDF icon IMG_20201120_0001.pdf 2 months 3 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्रको आर्थिक प्रास्तव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 2 months 1 week ago
कृषि शाखा प्रस्ताव आह्वानको सूचना (कृषि विकास शाखा) PDF icon Krishi Bikash Sakha.pdf 2 months 1 week ago
पशु सेवा शाखा प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पशु सेवा शाखा) PDF icon pashu sewa sakha.pdf 2 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2 months 1 week ago
प्रशासन शाखा हार्दिक श्रद्धाञ्जली 2 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा INVITATION FOR ELECTRONIC BIDS (Upgrading Work in Manedada-Falate- Bhimtar Road, CSGM/NCB/WORKS-06/077-78) 2 months 2 weeks ago
भूकम्प शाखा निजि अवास अनुदान अपडेट 2 months 2 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा शिलबन्दि दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 3 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित) 3 months 2 weeks ago
शिक्षा शाखा सामुदायिक विधालयको लेखा परिक्षाणको लागि लेखा परिक्षाक सुचिकृत गर्ने सम्बन्धि सूचना (संसोधन सहित) 3 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा संशोधन गरिएको) 3 months 3 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना PDF icon IMG_0002.pdf 3 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा बिज्ञप्ति सम्बन्धमा PDF icon IMG_0001.pdf 3 months 4 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा) PDF icon IMG_0002.pdf 3 months 4 weeks ago
रोजगार शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (प्राविधिक सहायक, रोजगार शाखा) PDF icon IMG_0004.pdf 4 months 1 day ago
स्वास्थ्य शाखा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । (मनोसामाजिक परमर्शकर्ता) 4 months 2 days ago
प्रशासन शाखा कोशेली घर संचालन सम्बन्धि ७ दिने सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित) PDF icon IMG_0005.pdf 4 months 2 days ago
रोजगार शाखा प्राविधिक सहायक प्रारम्भिक सुची प्रकाशन तथा परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना (रोजगार शाखा) PDF icon IMG_0001.pdf 4 months 2 days ago
प्रशासन शाखा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि १५ दिने सूचना (संशोधन सहित) 4 months 1 week ago
प्रशासन शाखा कोशेली घर संचालन सम्बन्धि १५ दिने सूचना PDF icon IMG_0001.pdf 4 months 1 week ago
रोजगार शाखा म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना PDF icon IMG_0006.pdf 4 months 1 week ago
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना PDF icon Red Book 2077-78.pdf 4 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronics Bids of Municipality Office Building (CSGM/NCB/WORKS-03/077-78) 4 months 2 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना 5 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 5 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (कोशेली घर सम्बन्धमा) PDF icon IMG_0001.pdf 5 months 2 weeks ago
रोजगार शाखा प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा (रोजगार शाखा) PDF icon IMG_0002.pdf 5 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (जात्र तथा पर्व नगर्ने तथा भिडभाड नगर्ने सम्बन्धमा) PDF icon IMG_0003.pdf 5 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा नगर विपद व्यवस्थापन समितिको मिति २०७७-०४-१४ गतेको निर्णय सम्बन्धमा PDF icon IMG_0003.pdf 5 months 3 weeks ago
रोजगार शाखा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया PDF icon PMEP.pdf 5 months 3 weeks ago
रोजगार शाखा बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचीकरण समय थप सम्बन्धमा (बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन सहित) PDF icon Final PMEP.pdf 6 months 1 week ago
प्रशासन शाखा आ.व २०७७-७८ को आय व्ययको अनुमानित विवरण PDF icon आय व्यय २०७७-०७८.pdf 6 months 2 weeks ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नामावली नवीकरण सम्बन्धमा PDF icon IMG_0003.pdf 6 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा 6 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सम्पत्ती विवरण बुझाउने सम्बन्धमा । ( वडा कार्यालय सबै) PDF icon Notices-20200703130910205.pdf 6 months 3 weeks ago
शिक्षा शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सम्बन्धमा PDF icon IMG_0002.pdf 6 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) PDF icon bibaran.pdf 6 months 4 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for Electronics Sealed Quotation 7 months 4 hours ago
प्राविधिक शाखा सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon aasaya.pdf 7 months 4 hours ago
प्रशासन शाखा आठौ नगर सभा सम्बन्धमा । PDF icon IMG_0001.pdf 7 months 1 week ago
महिला तथा वालवालिका शाखा उद्यम संचालन गर्ने महिलाहरुको लागि अनुदान कार्यक्रमको निवेदन फारम PDF icon Form.pdf 7 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा विवरण पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) PDF icon IMG_0002.pdf 7 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronics Sealed Quotation of Patlepani Gate to Gaurati Temple PDF icon 2.25.pdf 7 months 2 weeks ago
महिला तथा वालवालिका शाखा सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ! (महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा) PDF icon IMG_0001.pdf 7 months 2 weeks ago
योजना शाखा योजना तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने बारे PDF icon IMG_0001.pdf 7 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा शिलबन्दी दर भाउ पत्र रद्द गरिएको सूचना (CSGM-37) PDF icon CSGM-37.pdf 7 months 2 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा यस नगरपालिकाबाट विदेश जाने पुरुष र महिलाको विवरण 7 months 3 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा यस नगरपालिकाबाट विदेश जाने पुरुष र महिलाको संख्या (वडा अनुसार) 7 months 3 weeks ago
पशु सेवा शाखा दुध अनुदान सम्झौताको लागी सुचना PDF icon Anudan.pdf 7 months 3 weeks ago
पशु सेवा शाखा अनुदान सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे (पशु सेवा शाखा) PDF icon IMG_0002.pdf 7 months 3 weeks ago
राजश्व शाखा अन्तरिक आय तर्फको विधुतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना 8 months 3 hours ago
पशु सेवा शाखा बर्षे घासको विरुवा माग संकलन गरी पठाइदिने वारे (वडा कार्यालय सबै) PDF icon IMG_0001.pdf 8 months 23 hours ago
पशु सेवा शाखा सुचना प्रकाशित गरिएको बारे (पशु सेवा शाखा) PDF icon IMG_0002.pdf 8 months 23 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bids for the Procurement of Supply and Delivery of Sanitary Pad PDF icon CSGM43.pdf 8 months 2 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids CSGM-42 PDF icon Doc1.pdf 8 months 2 days ago
प्रशासन शाखा विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै) PDF icon IMG_0009.pdf 8 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid of Bhyang Chotedanda Nunchour Road (CSGM-41) 8 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा Bid Addendum Report (CSGM/NCB/WORKS-36/076-77) PDF icon BID ADDENDUM DOCUMENT-1.pdf 8 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा (दारेगौडा पानी ट्यांकी नगर गौरब योजना ) 8 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा (पात्लेपानी गेट देखि गौरती मन्दिर) 8 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना 8 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for the ConstructionII CSGM-38-40 8 months 1 week ago
प्रशासन शाखा विवरण पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) PDF icon Letter Bhumihin.pdf 8 months 2 weeks ago
शिक्षा शाखा आधारभूत तहको परीक्षा २०७६ को नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे PDF icon Result.pdf 8 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for CSGM-36 9 months 6 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना 9 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना 9 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना 9 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना 9 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको हार्दिक अपिल 9 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 10 months 5 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon IMG_20200315_0007.pdf 10 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरि सूचना PDF icon ppmo notice3-15-2020.pdf 10 months 1 week ago
कृषि शाखा सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ! (कृषि विकास शाखा) 10 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा विधुतीय खरिद प्रणाली सम्बन्धी जरुरी सूचना 10 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा रोजगार संयोजक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे 10 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा सभा सम्मेलन नगर्ने नगराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) PDF icon IMG_0002.pdf 10 months 3 weeks ago
शिक्षा शाखा परिक्षा तालिका संशोधन सम्बन्धमा (सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विधालयहरु) PDF icon IMG_0001.pdf 10 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा अ.न.मि पदको नतिजा प्रकाशन बारे PDF icon IMG_0002.pdf 10 months 4 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम २०७६ को जानकारी सम्बन्धमा 10 months 4 weeks ago
रोजगार शाखा रोजगार संयोजक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको बारे 10 months 4 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा अ.हे.व. पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे 11 months 1 day ago
प्रशासन शाखा कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे (नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, प्राविधिक कर्मचारी ) PDF icon IMG_0001.pdf 11 months 1 day ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for the Construction of Bituminous Premix Carpeting (Balck Top) CSGM-31 to 33 PDF icon suchana1.pdf 11 months 2 days ago
रोजगार शाखा रोजगार संयाेजककाे पदपूर्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ (पाठ्यक्रम सहित) PDF icon रोजगार-संयोजक-मापदण्ड-२०७६.pdf 11 months 3 days ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका कार्यालयको सूचना 11 months 1 week ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु 11 months 1 week ago
रोजगार शाखा रोजगार संयोजक आवेदन फारम PDF icon रोजगार संयोजक आवेदन फारम.pdf 11 months 1 week ago
कृषि शाखा सर्शत कृषि अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 11 months 1 week ago
प्रशासन शाखा शान्तिपार्क निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब माग सम्बन्धमा (३ दिन भित्र विवरण पठाउने, वडा कार्यालय सबै (१४ वटै)) 11 months 1 week ago
स्वास्थ्य शाखा कर्मचारी करारमा लिने बारे सूचना (स्वास्थ्य शाखा) 11 months 4 weeks ago
पशु सेवा शाखा पशु सेवा कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 1 year 4 weeks ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 1 year 1 month ago
प्रशासन शाखा टोल विकास समितिहरुको अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 1 year 1 month ago
प्रशासन शाखा विधुत महशुल वाकी बक्यौता उठाउन सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 1 year 1 month ago
शिक्षा शाखा कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा (समदायिक विधालयहरु सबै) PDF icon IMG_0003.pdf 1 year 1 month ago
प्रशासन शाखा उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा (वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै) PDF icon UNDP-Program.pdf 1 year 1 month ago
प्रशासन शाखा छोटो अबधिको (३९० घण्टा) को सीपमुलक तालिम सम्बन्धमा PDF icon short course details_compressed.pdf 1 year 1 month ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताब आव्हानको सूचना PDF icon IMG_0001.pdf 1 year 2 months ago
प्रशासन शाखा भीमसेन (आगाडी) पुजाको प्रसाद ग्रहणका लागि निमन्त्रणा 1 year 2 months ago
प्रशासन शाखा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा 1 year 2 months ago
शिक्षा शाखा साझेदारीमा आइसिटी लाईब्रेरी वितरण सम्बन्धमा PDF icon Letter.pdf 1 year 2 months ago
भूकम्प शाखा निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (भूकम्प शाखा) PDF icon Bhukampa.pdf 1 year 2 months ago
प्रशासन शाखा फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा PDF icon Field Sahayak.pdf 1 year 2 months ago
प्रशासन शाखा एम.आई.एस. अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा PDF icon MIS Operator.pdf 1 year 2 months ago
प्रशासन शाखा सामी परियोजना संचालनको लागि संस्था छनौटको अन्तिम परिणाम सम्बन्धमा PDF icon SaMi.pdf 1 year 2 months ago
प्रशासन शाखा एम.आइ.एस अपरेटरको कम्प्युटर सीप परिक्षाण परिक्षाको पाठ्यक्रम PDF icon Syllabus.pdf 1 year 3 months ago
प्रशासन शाखा सूचना प्रकाशित गरिएको बारे । (एम.आइ.एस अपरेटर, फिल्ड सहायक) PDF icon Suchana.pdf 1 year 3 months ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (वडा कार्यालय भवन २,३,९,१०,११,१३ र १४ तथा पात्लेपानी गेट देखि गौरती मन्दिर) 1 year 3 months ago
बेरोजगार दर्ता फारम पूर्ण गर्ने सम्बन्धमा 1 year 3 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका अन्तर्गत संकलित बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क २०७५-७६ 1 year 3 months ago
रोजगार शाखा बार्षिक प्रतिवेदन २०७५-७६ 1 year 3 months ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bids for the Construction of Rigid Pavement Works In Patlepani Gate To Gaurati Temple Road Chainage Contract Identification No: CSGM/NCB/WORKS-17/076-77 PDF icon gaurati road rigid pavement.pdf 1 year 4 months ago
प्राविधिक शाखा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना PDF icon Fohor Maila Tender.pdf 1 year 4 months ago
प्राविधिक शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका को वडा कार्यालय भवनहरु २,३,९,१०,११,१३ र १४ को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! 1 year 4 months ago
सूचना प्रविधि शाखा #PAN र #VAT भनेको के हो? यसमा के फरक छ? PAN नम्बर कस्ले कसरि दर्ता गर्ने हेरौ ? PDF icon PAN Document.pdf 1 year 4 months ago
प्रशासन शाखा सामुदायिक विपद प्रतिकार्य तालिम संचालन सम्बन्ध (वडा कार्यालय सबै) PDF icon Chautara Mun_0001.pdf 1 year 4 months ago
भूकम्प शाखा भूकम्प पालिका प्रोफाइल 1 year 5 months ago
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नं. ३/०७६/०७७) PDF icon वोलपत्र आव्हान बलेफी नदी तथा विज्ञापन कर.pdf 1 year 5 months ago
प्रशासन शाखा विवरण पुष्टी गरी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) PDF icon Bhukampa Bibaran.pdf 1 year 5 months ago
प्रशासन शाखा सूचना जानकारी सम्बन्धमा (वडा कार्यलय सबै) PDF icon Krishi Gyan Kendra.pdf 1 year 5 months ago
प्रशासन शाखा प्रगति विवरण तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा / शाखा, संयोजक, वडा सचिब ( सबै) PDF icon IMG_0004.pdf, File Progress Report Format.xlsx 1 year 5 months ago
प्रशासन शाखा निबेदन आव्हान गरिएको बारे । PDF icon IMG_0001.pdf 1 year 6 months ago
रासायनिक मल बिक्रेताको प्रमाण-पत्र 1 year 7 months ago
सूचना | सूचना || सूचना ||| (नगर शिक्षा शाखा) 1 year 7 months ago
सूचना प्रविधि शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगर पार्श्वचित्र २०७६ PDF icon Chautara Sangachowkgadhi Municipality Profile 2076.pdf 1 year 8 months ago
स्वास्थ्य शाखा विवरण 1 year 11 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको जेष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ 1 year 11 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 1 year 11 months ago
लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेको जानकारी पठाउने सम्बन्धी सूचना 2 years 1 month ago
सहकारी संस्थाहरुको सम्पर्क व्यक्ति र सम्पर्क नम्बर पठाउने सम्बन्धी सूचना 2 years 1 month ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाद्वारा आयोजना हुने कृषि मेला प्रदर्शनीमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना 2 years 2 months ago
मैयाँ कुमारी घिसिङ 2 years 3 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७४ 2 years 4 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पूर्व प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ 2 years 4 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ 2 years 4 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 2 years 4 months ago
गहुको बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 4 months ago
तरकारी खेती प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 4 months ago
आलुको बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 4 months ago
शिब पुरी 2 years 5 months ago
अर्जुन बहादुर खड्का 2 years 5 months ago
नानीमैया बस्नेत 2 years 5 months ago
कृषि र प्रविधि २०७५ (बर्ष ६ ,अङ्क ७) 2 years 5 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४ 2 years 5 months ago
बाख्रापालन व्यावसयिक योजना हाते पुस्तिका 2 years 5 months ago
बाख्रापालन प्रवाधि हाते पुस्तिका 2 years 5 months ago
मकै बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 5 months ago
मकै खेति प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 5 months ago
धनको बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 5 months ago
भूकम्प शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको भूकम्प प्रवाभित घरधुरीको विवरण (वडा अनुसार) PDF icon १. स्याउले (वडा १).pdf, PDF icon २. बतासे (वडा २).pdf, PDF icon ३. बतासे (वडा ३).pdf, PDF icon ४. कुबिन्ड़े (वडा ४).pdf, PDF icon ५. चौतारा (वडा ५).pdf, PDF icon ६. पिपलडाँडा (वडा ६).pdf, PDF icon ७. सानोसिरुवारी (वडा ७).pdf, PDF icon ८. र्इर्खु (वडा ८).pdf, PDF icon ९. कदमबास (वडा ९).pdf, PDF icon १०. साँगाचोक (वडा १०).pdf, PDF icon ११. साँगाचोक (वडा ११).pdf, PDF icon १२. साँगाचोक (वडा १२).pdf, PDF icon १३. ठूलोसिरूवारी (वडा १३).pdf, PDF icon १४. ठूलोसिरूवारी (वडा १४).pdf 3 years 1 month ago
प्रशासन शाखा आ.व.२०७३÷०७४ को सुचि दर्ता सम्बन्धी सूचना । PDF icon Suchi darta bigyapan.pdf, PDF icon सूचीक्रित हुने सूचना.pdf 4 years 6 months ago
प्रशासन शाखा नयाँ बर्ष २०७३ सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण चौतारा नगर वासी तथा हाम्रा शुभचिन्तकहरुमा हार्दिक मगंलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । – चौतारा नगरपालिका परिवार 4 years 9 months ago
प्राविधिक शाखा सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना PDF icon Chautara Municipality Solar Tender.pdf 4 years 9 months ago
प्राविधिक शाखा घर निर्माण गर्दा अनिवार्य सौर्य उर्जा PDF icon सौर्य उर्जा.pdf 5 years 5 days ago
प्राविधिक शाखा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ PDF icon Directives_Building By-laws_Final Letter-2072.pdf 5 years 5 days ago
प्रशासन शाखा चौतारा नगरपालिकाको तेश्रो नगर परिषद सम्बन्धमा 5 years 2 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा नगरपालिकाको वेबसाइट संचालनमा 5 years 4 months ago