FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा चौतारा बजार क्षेत्रमा पार्किंङ्ग स्थलहरुको कर/राजश्व संकलन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2 days 18 hours ago
प्रशासन शाखा विज्ञापन सामग्रीहरुको कर संकलन ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना 2 days 18 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for Mlangchet Audhogik Gram 3 days 19 hours ago
प्रशासन शाखा कविराज (सहायक पाँचौ) पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 3 days 19 hours ago
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पशु विमा कार्यक्रम सम्बन्धमा) 3 days 19 hours ago
पशु सेवा शाखा सूचना। सूचना।। सूचना ।।। 5 days 16 hours ago
प्रशासन शाखा कार्यालय बन्द रहने सूचना ! 1 week 5 days ago
रोजगार शाखा स्वरोजगार तथा उद्धम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पुन: प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गरिएको सूचना । 1 week 6 days ago
प्रशासन शाखा सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।। 2 weeks 5 days ago
प्रशासन शाखा सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 5 days ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! 3 weeks 4 days ago
पशु सेवा शाखा जै घाँसको विउ वितरण सम्बन्धमा । 3 weeks 5 days ago
शिक्षा शाखा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को विद्यालय लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना 1 month 21 hours ago
शिक्षा शाखा EMIS अद्याविधिक गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना 1 month 21 hours ago
शिक्षा शाखा प्रोत्सहन रकम (गोल्डेन ह्याण्डसेक) सम्बन्धमा 1 month 21 hours ago
प्राविधिक शाखा विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना 1 month 2 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation of Bid for the Interior Designing Work for Chautara Sangachowkgadhi Municipality Office 1 month 2 days ago
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना 1 month 4 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for Electronics Bid (CSGM/NCB/WORKS-09/078-79) 1 month 4 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-03-06/078-79) 1 month 4 days ago
रोजगार शाखा स्वरोजगार तथा उद्धम प्रबर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताब आव्हानको सूचना 1 month 2 weeks ago
प्रशासन शाखा प्रस्ताब सम्बन्धि सूचना पठाइएको सम्बन्धमा 1 month 2 weeks ago
कृषि शाखा प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धि सूचना 1 month 2 weeks ago
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! 1 month 4 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for the Procurement of Supply and Delevery of Goods (Gabion Box) 2 months 6 days ago

Pages