FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (घटना दर्ता अपरेटर) 1 day 14 hours ago
प्रशासन शाखा घटनादर्ता अपरेटरको प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धमा । 3 days 18 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Goods (Supply and Delivery of Fabricated Steel Parts for Khale Khola Trail Bridge) 6 days 19 hours ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा Pop Up 1 week 16 hours ago
प्रशासन शाखा आसयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । 1 week 3 days ago
प्रशासन शाखा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 1 week 4 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-13-15/077-78) 2 weeks 4 days ago
कृषि शाखा Invitation for Bids for the Procurement of Supply and Delivery of Goods (Fitted Mini Tiller and Multi Crop Thresher)  2 weeks 5 days ago
स्वास्थ्य शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (अ.हे.व. र अनमी_स्वास्थ्य शाखा) 2 weeks 5 days ago
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना 2 weeks 6 days ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण नियमावली, २०७७ 2 weeks 6 days ago
प्राविधिक शाखा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 3 weeks 22 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids CSGM/NCB/WORKS-18-21/077-78 3 weeks 22 hours ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत् वितरण गर्ने सम्बन्धमा । 3 weeks 1 day ago
स्वास्थ्य शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा) 3 weeks 3 days ago
स्वास्थ्य शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (स्वास्थ्य शाखा) 3 weeks 4 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Sealed Quotation CSGM/NCB/GOODS-01/077-78 4 weeks 21 hours ago
प्रशासन शाखा सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 4 weeks 1 day ago
स्वास्थ्य शाखा अन्तरबार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना 1 month 1 day ago
प्रशासन शाखा राजश्व रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
स्वास्थ्य शाखा सेनिटरी प्याड खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित) 1 month 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for the Bids for the Construction of Buddha Statue with View Tower 1 month 2 weeks ago
न्यायिक शाखा न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। 1 month 3 weeks ago
रोजगार शाखा न्यूनतम रोजगारी संग्लन हुनका लागी निवेदन दिने बारे सूचना 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा । 2 months 16 hours ago
उद्योग विकास शाखा सीपमुलक तालिम संचालन सम्बन्धमा 2 months 4 days ago
प्रशासन शाखा सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-13/077-78 2 months 1 week ago
प्रशासन शाखा गणक (चौथो तह) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 2 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78) 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा गणक पदको अन्तर्वार्ता मिति संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (पोषण स्वयंसेवक) 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा पोषण स्वयंसेवकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 2 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Request for Expression of Interest (EoI)- Electronic Bid (Master Plan of Chautara Sangachiwkgadhi Municipality) 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित (सि.बि.आर) पुन:स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सुपरिवेक्षक (पाँचौ) तहको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 2 months 2 weeks ago
कृषि शाखा साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) संचालन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना (कृषि विकास शाखा) 2 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-08-09-10/077-78) 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा घर अभिलेखिकरण सम्बन्धी सूचना । 2 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा 2 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-06-07/077-78) 2 months 3 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (पोषण स्यंसेवक) 3 months 5 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/WORKS-01/077-78 3 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/GOODS-01/077-78 3 months 1 week ago
प्रशासन शाखा शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा । 3 months 2 weeks ago
शिक्षा शाखा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धमा 3 months 2 weeks ago
शिक्षा शाखा गोल्डेन ह्यान्डसेक कार्यक्रममा आवेदन दिने सम्बन्धमा 3 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सुपरिवेक्षक तथा गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 3 months 3 weeks ago
पशु सेवा शाखा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना 3 months 3 weeks ago
महिला तथा वालवालिका शाखा महिला उद्यमशिलता विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना (महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा) 3 months 3 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा (मनोसामाजिक परमर्शकर्ता) 3 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा उधम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 3 months 4 weeks ago
प्राविधिक शाखा घर अभिलेखीकरण सम्बन्धी सूचना 3 months 4 weeks ago
पशु सेवा शाखा प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पुन:प्रकाशित) पशु सेवा शाखा 3 months 4 weeks ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको लागी पुन:म्याद थप सम्बन्धमा सूचना (कृषि विकास शाखा) 3 months 4 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा सेवा अबरुद्ध हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना 4 months 3 days ago
प्रशासन शाखा उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित) 4 months 3 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78 4 months 4 days ago
कृषि शाखा अनुदानको मल विक्री वितरणको लागि सहकारी संस्थाहरु छनौट गरिएको सम्बन्धमा 4 months 5 days ago
शिक्षा शाखा नियुक्ति बुझ्ने सम्बन्धमा 4 months 6 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-08-10/077-78 4 months 1 week ago
कृषि शाखा मल विक्रेता छनौट प्रकृयाका लागि पुन: म्याद थप गरिएको सूचना (कृषि विकास शाखा) 4 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Sealed Quotation CSGM/NCB/WORKS-07/077-78 (Ward Number 7, Building, Sanosiruwari) 4 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना 4 months 2 weeks ago
शिक्षा शाखा लेखा परिक्षक तोकिएको सम्बन्धि सूचना 4 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-03/077-78) 4 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा रोजगार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रयोजनार्थ तथ्यांक संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना (१५ दिन भित्र) 4 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा स्वरोजगार तथा उधम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 4 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 4 months 2 weeks ago
कृषि शाखा मल बिक्रेता छनौट प्रक्रियाका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना 4 months 2 weeks ago
शिक्षा शाखा सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा) 4 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा तथ्यांक संकलन गर्ने सम्बन्धमा 4 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्रको आर्थिक प्रास्तव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 5 months 2 days ago
कृषि शाखा प्रस्ताव आह्वानको सूचना (कृषि विकास शाखा) 5 months 2 days ago
पशु सेवा शाखा प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पशु सेवा शाखा) 5 months 2 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 5 months 3 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 5 months 3 days ago
प्रशासन शाखा हार्दिक श्रद्धाञ्जली 5 months 4 days ago
प्राविधिक शाखा INVITATION FOR ELECTRONIC BIDS (Upgrading Work in Manedada-Falate- Bhimtar Road, CSGM/NCB/WORKS-06/077-78) 5 months 6 days ago
भूकम्प शाखा निजि अवास अनुदान अपडेट 5 months 1 week ago
स्वास्थ्य शाखा शिलबन्दि दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 6 months 1 week ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित) 6 months 1 week ago
शिक्षा शाखा सामुदायिक विधालयको लेखा परिक्षाणको लागि लेखा परिक्षाक सुचिकृत गर्ने सम्बन्धि सूचना (संसोधन सहित) 6 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा संशोधन गरिएको) 6 months 2 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना 6 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा बिज्ञप्ति सम्बन्धमा 6 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा) 6 months 2 weeks ago
रोजगार शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (प्राविधिक सहायक, रोजगार शाखा) 6 months 3 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । (मनोसामाजिक परमर्शकर्ता) 6 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा कोशेली घर संचालन सम्बन्धि ७ दिने सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित) 6 months 3 weeks ago
रोजगार शाखा प्राविधिक सहायक प्रारम्भिक सुची प्रकाशन तथा परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना (रोजगार शाखा) 6 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि १५ दिने सूचना (संशोधन सहित) 6 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा कोशेली घर संचालन सम्बन्धि १५ दिने सूचना 6 months 3 weeks ago
रोजगार शाखा म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना 6 months 4 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना 7 months 20 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronics Bids of Municipality Office Building (CSGM/NCB/WORKS-03/077-78) 7 months 1 week ago
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना 8 months 4 days ago
प्रशासन शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 8 months 4 days ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (कोशेली घर सम्बन्धमा) 8 months 1 week ago
रोजगार शाखा प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा (रोजगार शाखा) 8 months 1 week ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (जात्र तथा पर्व नगर्ने तथा भिडभाड नगर्ने सम्बन्धमा) 8 months 1 week ago
प्रशासन शाखा नगर विपद व्यवस्थापन समितिको मिति २०७७-०४-१४ गतेको निर्णय सम्बन्धमा 8 months 2 weeks ago
रोजगार शाखा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया 8 months 2 weeks ago
रोजगार शाखा बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचीकरण समय थप सम्बन्धमा (बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन सहित) 9 months 18 hours ago
प्रशासन शाखा आ.व २०७७-७८ को आय व्ययको अनुमानित विवरण 9 months 4 days ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नामावली नवीकरण सम्बन्धमा 9 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा 9 months 1 week ago
प्रशासन शाखा सम्पत्ती विवरण बुझाउने सम्बन्धमा । ( वडा कार्यालय सबै) 9 months 1 week ago
शिक्षा शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सम्बन्धमा 9 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 9 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for Electronics Sealed Quotation 9 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 9 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा आठौ नगर सभा सम्बन्धमा । 10 months 21 hours ago
महिला तथा वालवालिका शाखा उद्यम संचालन गर्ने महिलाहरुको लागि अनुदान कार्यक्रमको निवेदन फारम 10 months 6 days ago
प्रशासन शाखा विवरण पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 10 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronics Sealed Quotation of Patlepani Gate to Gaurati Temple 10 months 1 week ago
महिला तथा वालवालिका शाखा सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ! (महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा) 10 months 1 week ago
योजना शाखा योजना तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने बारे 10 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा शिलबन्दी दर भाउ पत्र रद्द गरिएको सूचना (CSGM-37) 10 months 1 week ago
सूचना प्रविधि शाखा यस नगरपालिकाबाट विदेश जाने पुरुष र महिलाको विवरण 10 months 1 week ago
सूचना प्रविधि शाखा यस नगरपालिकाबाट विदेश जाने पुरुष र महिलाको संख्या (वडा अनुसार) 10 months 1 week ago
पशु सेवा शाखा दुध अनुदान सम्झौताको लागी सुचना 10 months 1 week ago
पशु सेवा शाखा अनुदान सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे (पशु सेवा शाखा) 10 months 2 weeks ago
राजश्व शाखा अन्तरिक आय तर्फको विधुतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना 10 months 2 weeks ago
पशु सेवा शाखा बर्षे घासको विरुवा माग संकलन गरी पठाइदिने वारे (वडा कार्यालय सबै) 10 months 3 weeks ago
पशु सेवा शाखा सुचना प्रकाशित गरिएको बारे (पशु सेवा शाखा) 10 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bids for the Procurement of Supply and Delivery of Sanitary Pad 10 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids CSGM-42 10 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै) 10 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid of Bhyang Chotedanda Nunchour Road (CSGM-41) 10 months 4 weeks ago
प्राविधिक शाखा Bid Addendum Report (CSGM/NCB/WORKS-36/076-77) 10 months 4 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा (दारेगौडा पानी ट्यांकी नगर गौरब योजना ) 10 months 4 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा (पात्लेपानी गेट देखि गौरती मन्दिर) 10 months 4 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना 11 months 16 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for the ConstructionII CSGM-38-40 11 months 17 hours ago
प्रशासन शाखा विवरण पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 11 months 6 days ago
शिक्षा शाखा आधारभूत तहको परीक्षा २०७६ को नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे 11 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for CSGM-36 11 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना 12 months 1 day ago
प्राविधिक शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना 12 months 2 days ago
प्राविधिक शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना 12 months 2 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना 1 year 5 days ago
प्रशासन शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको हार्दिक अपिल 1 year 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 1 year 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 1 year 4 weeks ago
प्राविधिक शाखा विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरि सूचना 1 year 4 weeks ago
कृषि शाखा सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ! (कृषि विकास शाखा) 1 year 1 month ago
प्राविधिक शाखा विधुतीय खरिद प्रणाली सम्बन्धी जरुरी सूचना 1 year 1 month ago
प्रशासन शाखा रोजगार संयोजक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे 1 year 1 month ago
प्रशासन शाखा सभा सम्मेलन नगर्ने नगराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 1 year 1 month ago
शिक्षा शाखा परिक्षा तालिका संशोधन सम्बन्धमा (सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विधालयहरु) 1 year 1 month ago
प्रशासन शाखा अ.न.मि पदको नतिजा प्रकाशन बारे 1 year 1 month ago
स्वास्थ्य शाखा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम २०७६ को जानकारी सम्बन्धमा 1 year 1 month ago
रोजगार शाखा रोजगार संयोजक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको बारे 1 year 1 month ago
स्वास्थ्य शाखा अ.हे.व. पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे 1 year 1 month ago
प्रशासन शाखा कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे (नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, प्राविधिक कर्मचारी ) 1 year 1 month ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for the Construction of Bituminous Premix Carpeting (Balck Top) CSGM-31 to 33 1 year 1 month ago
रोजगार शाखा रोजगार संयाेजककाे पदपूर्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ (पाठ्यक्रम सहित) 1 year 1 month ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका कार्यालयको सूचना 1 year 1 month ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु 1 year 1 month ago
रोजगार शाखा रोजगार संयोजक आवेदन फारम 1 year 1 month ago
कृषि शाखा सर्शत कृषि अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 1 year 1 month ago
प्रशासन शाखा शान्तिपार्क निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब माग सम्बन्धमा (३ दिन भित्र विवरण पठाउने, वडा कार्यालय सबै (१४ वटै)) 1 year 1 month ago
स्वास्थ्य शाखा कर्मचारी करारमा लिने बारे सूचना (स्वास्थ्य शाखा) 1 year 2 months ago
पशु सेवा शाखा पशु सेवा कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 1 year 3 months ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 1 year 3 months ago
प्रशासन शाखा टोल विकास समितिहरुको अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 1 year 3 months ago
प्रशासन शाखा विधुत महशुल वाकी बक्यौता उठाउन सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 1 year 4 months ago
शिक्षा शाखा कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा (समदायिक विधालयहरु सबै) 1 year 4 months ago
प्रशासन शाखा उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा (वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै) 1 year 4 months ago
प्रशासन शाखा छोटो अबधिको (३९० घण्टा) को सीपमुलक तालिम सम्बन्धमा 1 year 4 months ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताब आव्हानको सूचना 1 year 4 months ago
प्रशासन शाखा भीमसेन (आगाडी) पुजाको प्रसाद ग्रहणका लागि निमन्त्रणा 1 year 5 months ago
प्रशासन शाखा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा 1 year 5 months ago
शिक्षा शाखा साझेदारीमा आइसिटी लाईब्रेरी वितरण सम्बन्धमा 1 year 5 months ago
भूकम्प शाखा निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (भूकम्प शाखा) 1 year 5 months ago
प्रशासन शाखा फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 1 year 5 months ago
प्रशासन शाखा एम.आई.एस. अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 1 year 5 months ago
प्रशासन शाखा सामी परियोजना संचालनको लागि संस्था छनौटको अन्तिम परिणाम सम्बन्धमा 1 year 5 months ago
प्रशासन शाखा एम.आइ.एस अपरेटरको कम्प्युटर सीप परिक्षाण परिक्षाको पाठ्यक्रम 1 year 5 months ago
प्रशासन शाखा सूचना प्रकाशित गरिएको बारे । (एम.आइ.एस अपरेटर, फिल्ड सहायक) 1 year 5 months ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (वडा कार्यालय भवन २,३,९,१०,११,१३ र १४ तथा पात्लेपानी गेट देखि गौरती मन्दिर) 1 year 5 months ago
बेरोजगार दर्ता फारम पूर्ण गर्ने सम्बन्धमा 1 year 5 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका अन्तर्गत संकलित बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क २०७५-७६ 1 year 5 months ago
रोजगार शाखा बार्षिक प्रतिवेदन २०७५-७६ 1 year 5 months ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bids for the Construction of Rigid Pavement Works In Patlepani Gate To Gaurati Temple Road Chainage Contract Identification No: CSGM/NCB/WORKS-17/076-77 1 year 6 months ago
प्राविधिक शाखा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 1 year 6 months ago
प्राविधिक शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका को वडा कार्यालय भवनहरु २,३,९,१०,११,१३ र १४ को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! 1 year 7 months ago
सूचना प्रविधि शाखा #PAN र #VAT भनेको के हो? यसमा के फरक छ? PAN नम्बर कस्ले कसरि दर्ता गर्ने हेरौ ? 1 year 7 months ago
प्रशासन शाखा सामुदायिक विपद प्रतिकार्य तालिम संचालन सम्बन्ध (वडा कार्यालय सबै) 1 year 7 months ago
भूकम्प शाखा भूकम्प पालिका प्रोफाइल 1 year 7 months ago
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नं. ३/०७६/०७७) 1 year 7 months ago
प्रशासन शाखा विवरण पुष्टी गरी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 1 year 7 months ago
प्रशासन शाखा सूचना जानकारी सम्बन्धमा (वडा कार्यलय सबै) 1 year 8 months ago
प्रशासन शाखा प्रगति विवरण तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा / शाखा, संयोजक, वडा सचिब ( सबै) 1 year 8 months ago
प्रशासन शाखा निबेदन आव्हान गरिएको बारे । 1 year 8 months ago
रासायनिक मल बिक्रेताको प्रमाण-पत्र 1 year 10 months ago
सूचना | सूचना || सूचना ||| (नगर शिक्षा शाखा) 1 year 10 months ago
सूचना प्रविधि शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगर पार्श्वचित्र २०७६ 1 year 10 months ago
स्वास्थ्य शाखा विवरण 2 years 1 month ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको जेष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ 2 years 1 month ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 2 years 1 month ago
लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेको जानकारी पठाउने सम्बन्धी सूचना 2 years 4 months ago
सहकारी संस्थाहरुको सम्पर्क व्यक्ति र सम्पर्क नम्बर पठाउने सम्बन्धी सूचना 2 years 4 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाद्वारा आयोजना हुने कृषि मेला प्रदर्शनीमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना 2 years 4 months ago
मैयाँ कुमारी घिसिङ 2 years 6 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७४ 2 years 7 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पूर्व प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ 2 years 7 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ 2 years 7 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 2 years 7 months ago
गहुको बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 7 months ago
तरकारी खेती प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 7 months ago
आलुको बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 7 months ago
शिब पुरी 2 years 7 months ago
अर्जुन बहादुर खड्का 2 years 7 months ago
नानीमैया बस्नेत 2 years 7 months ago
कृषि र प्रविधि २०७५ (बर्ष ६ ,अङ्क ७) 2 years 8 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४ 2 years 8 months ago
बाख्रापालन व्यावसयिक योजना हाते पुस्तिका 2 years 8 months ago
बाख्रापालन प्रवाधि हाते पुस्तिका 2 years 8 months ago
मकै बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 8 months ago
मकै खेति प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 8 months ago
धनको बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका 2 years 8 months ago
भूकम्प शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको भूकम्प प्रवाभित घरधुरीको विवरण (वडा अनुसार) 3 years 3 months ago
प्रशासन शाखा आ.व.२०७३÷०७४ को सुचि दर्ता सम्बन्धी सूचना । 4 years 9 months ago
प्रशासन शाखा नयाँ बर्ष २०७३ सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण चौतारा नगर वासी तथा हाम्रा शुभचिन्तकहरुमा हार्दिक मगंलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । – चौतारा नगरपालिका परिवार 5 years 1 day ago
प्राविधिक शाखा सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना 5 years 2 days ago
प्राविधिक शाखा घर निर्माण गर्दा अनिवार्य सौर्य उर्जा 5 years 2 months ago
प्राविधिक शाखा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ 5 years 2 months ago
प्रशासन शाखा चौतारा नगरपालिकाको तेश्रो नगर परिषद सम्बन्धमा 5 years 3 months ago
सूचना प्रविधि शाखा नगरपालिकाको वेबसाइट संचालनमा 5 years 7 months ago