FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Pop Up

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण नियमावली, २०७७

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत् वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नामावली नवीकरण सम्बन्धमा

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु