FAQs Complain Problems

समाचार

स्वास्थ्य शाखा

शिलबन्दि दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । (मनोसामाजिक परमर्शकर्ता)

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम २०७६ को जानकारी सम्बन्धमा

कर्मचारी करारमा लिने बारे सूचना (स्वास्थ्य शाखा)