FAQs Complain Problems

अपडेट

वडा नं. २, शेरा

वडाको जनसंख्या: 
2541
वडाको क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.): 
11.61
वडाको सम्पर्क नम्बर: 
9851043408

महत्वपूर्ण सूचना तथा समाचारहरु

शाखाको नाम विवरण
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका राजस्व सुधार कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
प्राविधिक शाखा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-०७-१५)
प्राविधिक शाखा Notice for Bid Addenum (Upgrading Works in Chihandada-Simpani-Balefi Road Section, CSGM-4)
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७९।०८० को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for the Bituminous Premix Carpeting on Lampate Batuk Raanitar Asine Road Section (CSGM/NCB/WORKS-03)
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट)
दशैं, तिहार, नेपाल सम्बत् तथा छठ पर्व २०७९ को शुभकामना ।
प्रशासन शाखा चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना (प्रतिवेदन)
प्राविधिक शाखा बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको सूचना
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पशु सेवा शाखा)
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना
कृषि शाखा रैथाने बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
कृषि शाखा आली बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/GOODS/04-079-80)
शिक्षा शाखा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को विधालय लेखापरिक्षण सम्बन्धि सूचना
सूचना प्रविधि शाखा Invitation for Electronic Bids for Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Broadband Services( CSGM/NCB/GOODS-06-79/080)
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for Procurement of Stationery Item (CSGM/NCB/GOODS-05-79/080)
Invitation for Electronic Bids for Procurement of Medicine Item (CSGM/NCB/GOODS-04-79/080)
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for Supply and Delevery of Backhoe Loader (CSGM/NCB/GOODS-03-79/080)
कृषि शाखा रासायनिक मल घुम्ती कोष कार्यक्रम संचालन बारे सूचना
सूचना प्रविधि शाखा आ.व.०७९/८० को योजना तथा कार्यक्रम सहित शाखा तथा वडागत बजेट विवरण
राजश्व शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अन्तरिक आय ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना
महिला तथा वालवालिका शाखा चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति
रोजगार शाखा रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०७९-८० को आय व्ययको अनुमानित विवरण
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पर्यटन विकास कार्यविधि, २०७८
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नं. १-२/२०७९/०८०)
कृषि शाखा धानको विउ उत्पादन केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना
कृषि शाखा धानको विउ उत्पादन केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना
विपद व्यवस्थापन शाखा विपद पोर्टल विवरण
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पर्यटन विकास कार्यविधि, २०७८
विपद व्यवस्थापन शाखा Local Disaster and Climate Resilience Plan 2078
विपद व्यवस्थापन शाखा स्थानीय विपद् तथा जलवायू उत्थानशील योजना,२०७८
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
विपद व्यवस्थापन शाखा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५
प्रशासन शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको संगठनात्मक स्वरुप
प्रशासन शाखा मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-17-19/078-79)
कृषि शाखा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
कृषि शाखा व्यावसायिक फलफुल खेती गर्ने कृषिकहरुको लागी कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना
कृषि शाखा खाधान्न वलीको उन्नत वीउ उपयोगमा मूल्य अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
रोजगार शाखा न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । (निवेदनको ढाँचा सहित))
महिला तथा वालवालिका शाखा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि समुदायमा आधारित (सि.वि.आर.) पुन : स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सुचना ।
शिक्षा शाखा विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (सामुदायिक विधालय सबै)
कृषि शाखा प्रस्ताव आव्हानको सूचना (मिनी कोल्डस्टोर संचालन सम्बन्धी)
कृषि शाखा मकैको विउ उत्पादन केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सूचना
कृषि शाखा प्रस्ताव आव्हानको सूचना
प्रशासन शाखा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।
कृषि शाखा मिनिटिलर सूचीकरण बारे
कृषि शाखा माटो परिक्षण शिविर बारे सूचना
प्रशासन शाखा बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
शिक्षा शाखा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सम्बन्धित सामुदायिक विधालय)
प्रशासन शाखा आ.व. २०७८-०७९ को पौष २८ सम्मको प्रगति विवरण
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-14/078-79 and CSGM/NCB/GOODS-02/078-79
प्रशासन शाखा कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण
प्राविधिक शाखा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा
अटो रिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
प्रशासन शाखा चौतारा बजार क्षेत्रमा पार्किंङ्ग स्थलहरुको कर/राजश्व संकलन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना
प्रशासन शाखा विज्ञापन सामग्रीहरुको कर संकलन ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना
प्रशासन शाखा कविराज (सहायक पाँचौ) पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पशु विमा कार्यक्रम सम्बन्धमा)
प्रशासन शाखा कार्यालय बन्द रहने सूचना !
शिक्षा शाखा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को विद्यालय लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना
शिक्षा शाखा EMIS अद्याविधिक गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना
शिक्षा शाखा प्रोत्सहन रकम (गोल्डेन ह्याण्डसेक) सम्बन्धमा
प्राविधिक शाखा विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना
प्राविधिक शाखा Invitation of Bid for the Interior Designing Work for Chautara Sangachowkgadhi Municipality Office
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना
रोजगार शाखा स्वरोजगार तथा उद्धम प्रबर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताब आव्हानको सूचना
कृषि शाखा प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धि सूचना
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!!
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for the Procurement of Supply and Delevery of Goods (Gabion Box)
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधि जन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धमा
प्रशासन शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ गरेको कामको विवरण सहित बार्षिक प्रतिवेदन
प्रशासन शाखा रजिस्टर्ड लेखा परिक्षकहरुलाई आसय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि संशोधित सूचना
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझिलिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०७८-७९ को आय व्ययको अनुमानित विवरण
प्रशासन शाखा कार्यपालिका बैठकमा उपस्थितहुने सम्बन्धमा
आ.व. ०७७-७८ को तेश्रो चौमासिक श्रोतगत बजेट तथा खर्च
प्रशासन शाखा नगर सभामा उपस्थिति सम्बन्धमा (नगर सभा सदस्यज्यूहरु सबै)
प्रशासन शाखा मनोसामाजिक परामर्श संचालन सम्बन्धमा (सामी परियोजना)
कृषि शाखा अनुदान कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना
कृषि शाखा अनुदानमा फलफुलको विरुवा वितरण बारे सूचना
कृषि शाखा सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (साना सिंचाई तथा पोखरी निर्माण)
कृषि शाखा सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम
सूचना प्रविधि शाखा कोभिड-१९ सम्बन्धि दैनिक अपडेट
आ.व. ०७७-७८ को दोश्रो चौमासिक श्रोतगत बजेट तथा खर्च
गरिवी निवारणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका २०७७
स्वरोजगार तथा उद्धम प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५
रोजगार शाखा स्वरोजगार तथा उधम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना
आ.व. ०७७-७८ को प्रथम चौमासिक श्रोतगत बजेट तथा खर्च
कामका लागि सामुदायिक आयोजना (सन्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको टोल विकास समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन, २०७६
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
नगर खेलकुद व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
नगर प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
आन्तरिक आय संकल (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७५
नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
निर्माण व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका २०७४
नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४
सरकारी नीज क्षेत्र साझेदारी (म्याचिङ्ग फण्ड) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको एकिकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सरसफाई तथा फोहरमैला ब्यबस्थापन कार्यविधि, २०७५
अनाथ तथा जोखिमयुक्त वालवालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५
जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको व्यवसाय कर निर्देशिका, २०७५
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको विज्ञापन कर निर्देशिका, २०७५
पूर्व प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५
सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४
एफ.एम रेडियो (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७४
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता,२०७४
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४
न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७४
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४
नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४
नगर कार्यपालिको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन Account सक्रिय गर्नको लागि वडा सचिबले भर्नुपर्ने फारम