FAQs Complain Problems

अपडेट

स्वास्थ्य शाखा

स्वास्थ्य परीक्षण तथा नि:शुल्क औषधी वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

औषधि तथा औषधि जन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धमा

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (अ.हे.व. र अनमी_स्वास्थ्य शाखा)

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (स्वास्थ्य शाखा)

अन्तरबार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना

Pages