FAQs Complain Problems

अपडेट

शिक्षा शाखा

परिक्षा मिति संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

बिषयगत तालिममा सहभागी पठाउने हुने सम्बन्धमा

तालिममा सहभागी पठाउने हुने सम्बन्धमा

परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Pages