FAQs Complain Problems

अपडेट

शिक्षा शाखा

प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को विधालय लेखापरिक्षण सम्बन्धि सूचना

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (सामुदायिक विधालय सबै)

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सम्बन्धित सामुदायिक विधालय)

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को विद्यालय लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना

EMIS अद्याविधिक गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रोत्सहन रकम (गोल्डेन ह्याण्डसेक) सम्बन्धमा

प्रोत्साहन छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धमा

Pages