FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखा

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (सामुदायिक विधालय सबै)

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सम्बन्धित सामुदायिक विधालय)

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को विद्यालय लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना

EMIS अद्याविधिक गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रोत्सहन रकम (गोल्डेन ह्याण्डसेक) सम्बन्धमा

प्रोत्साहन छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धमा

गोल्डेन ह्यान्डसेक कार्यक्रममा आवेदन दिने सम्बन्धमा

नियुक्ति बुझ्ने सम्बन्धमा

लेखा परिक्षक तोकिएको सम्बन्धि सूचना

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा)

Pages