FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०७३/०२/२७

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

यस नगरपालिका क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्घन केन्द्र, खुमलटार ललितपुर र यस नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा शहरी सौर्य उर्जा जडान गर्न नेपाल सरकारवाट सो कार्यका लागि इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म वा कम्पनी वाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही रितपुर्वकको सिलबन्दी

चौतारा नगरपालिकाको तेश्रो नगर परिषद सम्बन्धमा

चौतारा नगरपालिकाको तेश्रो नगर परिषद्बाट स्वीकृत आ.व.०७३/७४ को बार्षिक नगर विकास योजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा जानहुन जानकारी गरिन्छ ।
मिति : २०७२ साल पौष २४ गते शुक्रबार
समय : विहान ११:०० बजे

Pages