FAQs Complain Problems

समाचार

Public Procurement & Tender Notices

Supporting Documents प्रकाशित मिति
Invitation for Bid Tue, 20 Nov 2018
आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशित) PDF icon Notice.pdf Thu, 04 Oct 2018
Invitation for Quotations for the procurement of Gabion Box PDF icon notice.pdf Sun, 23 Sep 2018
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सुनकोशी नदी साँगाचोकको सिम्ले देखी बलेफी सम्मको दहत्तर बहत्तरको बोलपत्र अव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon Notice_2.pdf Tue, 18 Sep 2018
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको इन्द्रावती नदीको दहत्तर बहत्तरको बोलपत्र अव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon Notice_1.pdf Tue, 18 Sep 2018
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको दहत्तर बहत्तरको बोल पत्र अव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon BId Document 1.pdf, PDF icon Bid Document 2.pdf Tue, 14 Aug 2018
तार जाली खरिद सम्बन्धी सूचना PDF icon notice.pdf Wed, 01 Aug 2018
अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ६ र ७) PDF icon अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. ६ र ७).pdf Mon, 09 Jul 2018
अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. १ र २) PDF icon अन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. १ र २).pdf Mon, 09 Jul 2018
आन्तरिक आय तर्फको आय ठेक्का नं. १ (०७५/०७६) र ठेक्का नं. २ (०७५/०७६) को शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान रद्ध गरिएको सूचना PDF icon Tender Cancel Notice.pdf Fri, 06 Jul 2018

Pages