FAQs Complain Problems

अपडेट

आ.व. ०७२-७३

घर निर्माण गर्दा अनिवार्य सौर्य उर्जा

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको वेबसाइट संचालनमा

चौतारा नगरपालिका, चौतारा नगरपालिकाको  वेव साइट सन्चालनमा आएको छ । इन्टरनेट लाइन र केहि सूचनाको अभावले सुचारु हुन नसकेको वेव साइट हालै मात्र वायरलेस इन्टरनेट जडान, सोलार सिस्टम जडान तथा सूचना जम्मा गरे पश्चात सुचारु हुन लागेको हो । चौतारा नगरपालिकाले चौतारा नगरपालिकाको प्रोफाइल अपडेट गर्ने कार्य ल