FAQs Complain Problems

अपडेट

आ.व. ०७९-८०

Invitation for Electronic Bids for the Bismure Archale Irrigation Project, CSGM-13

गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for Electronic Bids for Procurement, Supply and Delevery of HDPE Pipe for Water Supply and Irrigation Purpose (CSGM/NCB/GOODS-09)

गरिब घर परिवार पहिचान सर्वेक्षण २०७८ मा आधारित गरिब घर परिवार सूची ।

पकेट विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा (Chautara Sangachokgadhi Municipality's Integrated Information Management System and Mobile App)

स्वास्थ्य परीक्षण तथा नि:शुल्क औषधी वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Pages