FAQs Complain Problems

अपडेट

आ.व. ०८०-८१

वारुण यन्त्र (दमकल) सेवा अवरुद्ध हुने सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

अ.न.मी. (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

समाज सेवी, बालमनोविज्ञ तथा बाल विशेषज्ञ सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages