FAQs Complain Problems

अपडेट

कृषि शाखा

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

सयपत्री फुलको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना ।

अनुदानमा वर्षे विरुवा वितरण सम्बन्धी सूचना ।

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

रासायनिक मल ढुवानी अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

धानको विउ वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।

Pages