FAQs Complain Problems

समाचार

एकिकृत सम्पति कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मि
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको राजश्व शाखा
सेवा शुल्क: 
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाद्धारा तोकिएको दर रेट अनुसार लाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 
  • विजक पत्र