FAQs Complain Problems

समाचार

काउन्सुलर प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखाको अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
योजना तथा प्रशासन शाखा
सेवा शुल्क: 
प्रति पेज १००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • प्रमाणित गरिने व्यक्तिगत घटना दर्ताको वडा कार्यालयवाट जारि गरिएको कागजात