FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकामा सूचिकृत हुन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सूचना शाखा
सेवा शुल्क: 
१०००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सुचिकृत माग भएको निवेदन
  • ना.प्र.प. को फोटोकपि
  • शुल्क रसिद
  • फर्म को विधान
  • कर चुक्ताको प्रमाण पत्र
  • व्यवसाय दर्ता भएको भए सो को फोटोकपि
  • लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अन्तिम २ आ.व.को