FAQs Complain Problems

समाचार

योजनाको म्याद थप

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्राविधिक शाखा/योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
योजना तथा प्रशासन शाखायोजना शाखा/विषयगत शाखा/वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्वन्धित उपभोक्ता समितिको निर्णय
  • म्याद थप गर्न अनुरोध गर्ने उपभोक्ता समितिको वैठकको मनासिव कारण सहितको निर्णय प्रतिलिपि